Списък на файловете в пакета libgnatprj6-armhf-cross в stretch, архитектура all

/usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libgnatprj.so.6
/usr/share/doc/libgnatprj6-armhf-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgnatprj6-armhf-cross