Списък на файловете в пакета libgfortran3-sparc64-cross в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/libgfortran3-sparc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgfortran3-sparc64-cross
/usr/sparc64-linux-gnu/lib/libgfortran.so.3
/usr/sparc64-linux-gnu/lib/libgfortran.so.3.0.0