Списък на файловете в пакета libgfortran-6-dev-powerpcspe-cross в stretch, архитектура all

/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnuspe/6/libcaf_single.a
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnuspe/6/libgfortran.a
/usr/lib/gcc-cross/powerpc-linux-gnuspe/6/libgfortran.so
/usr/share/doc/libgfortran-6-dev-powerpcspe-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgfortran-6-dev-powerpcspe-cross