Списък на файловете в пакета libgcc1-powerpcspe-cross в stretch, архитектура all

/usr/powerpc-linux-gnuspe/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-powerpcspe-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-powerpcspe-cross