Списък на файловете в пакета libgcc1-alpha-cross в stretch, архитектура all

/usr/alpha-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-alpha-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-alpha-cross