Списък на файловете в пакета libcypher-parser-doc в stretch, архитектура all

/usr/share/doc-base/libcypher-parser
/usr/share/doc/libcypher-parser-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcypher-parser-doc/copyright
/usr/share/doc/libcypher-parser/annotated.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/bc_s.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/bdwn.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/classes.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/closed.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/cypher-parser_8h.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/doc.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/doxygen.css
/usr/share/doc/libcypher-parser/doxygen.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/files.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/folderclosed.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/folderopen.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/globals.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/globals_enum.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/globals_func.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/globals_func_l.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/globals_l.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/globals_type.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/globals_vars.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/index.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/jquery.js
/usr/share/doc/libcypher-parser/nav_f.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/nav_g.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/nav_h.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/open.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/splitbar.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/structcypher__input__position.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/structcypher__input__range.html
/usr/share/doc/libcypher-parser/sync_off.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/sync_on.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/tab_a.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/tab_b.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/tab_h.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/tab_s.png
/usr/share/doc/libcypher-parser/tabs.css