Списък на файловете в пакета libbeansbinding-java в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/libbeansbinding-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbeansbinding-java/copyright
/usr/share/java/beansbinding-1.2.1.jar
/usr/share/java/beansbinding.jar