Списък на файловете в пакета lib64stdc++6-mips-cross в stretch, архитектура all

/usr/mips-linux-gnu/lib64/libstdc++.so.6
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libstdc++.so.6.0.22
/usr/share/doc/lib64stdc++6-mips-cross
/usr/share/gdb/auto-load/usr/mips-linux-gnu/lib64/libstdc++.so.6.0.22-gdb.py
/usr/share/lintian/overrides/lib64stdc++6-mips-cross