Списък на файловете в пакета golang-nzaat-dev в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/golang-nzaat-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-nzaat-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/ancient-solutions.com/hash/nzaat/nzaat.go
/usr/share/gocode/src/ancient-solutions.com/hash/nzaat/nzaat_test.go