Списък на файловете в пакета golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/README.md.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/copyright
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_aggregation_test.go
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_control_test.go
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_db_test.go
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_manipulation_test.go
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_select_test.go.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_table_test.go
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_transformation_test.go
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_query_write_test.go.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-dancannon-gorethink.v1-dev/examples/example_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/benchmarks_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/checkers_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/cluster.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/cluster_integration_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/cluster_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/connection.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/connection_helper.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/cursor.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/cursor_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/doc.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/cache.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/decoder.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/decoder_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/decoder_types.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/encoder.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/encoder_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/encoder_types.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/encoding.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/encoding_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/errors.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/fold.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/tags.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/encoding/utils.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/errors.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_aggregation_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_control_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_db_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_manipulation_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_select_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_table_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_transformation_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_query_write_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/example_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/gorethink.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/gorethink_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/host.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/node.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/pool.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/pseudotypes.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/ql2/generate.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/ql2/ql2.pb.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/ql2/ql2.proto
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_admin.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_admin_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_aggregation.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_aggregation_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_control.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_control_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_db.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_db_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_geospatial.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_geospatial_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_join.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_join_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_manipulation.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_manipulation_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_math.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_math_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_select.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_select_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_string.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_string_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_table.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_table_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_time.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_time_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_transformation.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_transformation_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_write.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/query_write_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/session.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/session_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/testdata_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/types/geometry.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/dancannon/gorethink.v1/utils.go