Списък на файловете в пакета golang-github-tendermint-log15-dev в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-tendermint-log15-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-tendermint-log15-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/bench_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/doc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/ext/ext_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/ext/handler.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/ext/id.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/format.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/handler.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/handler_go13.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/handler_go14.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/log15_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/logger.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/root.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/syslog.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/term/terminal_appengine.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/term/terminal_darwin.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/term/terminal_freebsd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/term/terminal_linux.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/term/terminal_notwindows.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/term/terminal_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/log15/term/terminal_windows.go