Списък на файловете в пакета golang-github-tendermint-go-rpc-dev в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-tendermint-go-rpc-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-tendermint-go-rpc-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/client/http_client.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/client/log.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/client/ws_client.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/rpc_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/server/handlers.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/server/http_params.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/server/http_server.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/server/log.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/test/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/types/types.go
/usr/share/gocode/src/github.com/tendermint/go-rpc/version.go