Списък на файловете в пакета golang-github-smartystreets-goconvey-dev в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-smartystreets-goconvey-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-smartystreets-goconvey-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/assertions.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/discovery.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/doc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/focused_execution_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/gotest/doc_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/gotest/utils.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/init.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/isolated_execution_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/nilReporter.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/console.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/doc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/dot.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/dot_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/gotest.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/gotest_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/init.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/json.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/printer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/printer_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/problems.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/problems_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/reporter.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/reporter_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/reports.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/statistics.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting/story.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/reporting_hooks_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/convey/story_conventions_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/dependencies.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/doc_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/examples/assertion_examples_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/examples/bowling_game.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/examples/bowling_game_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/examples/doc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/examples/simple_example_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/goconvey.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/api/server.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/api/server_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/contract/contracts.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/contract/doc_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/contract/result.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/executor/contract.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/executor/coordinator.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/executor/executor.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/executor/executor_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/executor/tester.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/executor/tester_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/messaging/doc_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/messaging/messages.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/parser/packageParser.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/parser/package_parser_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/parser/parser.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/parser/parser_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/parser/rules.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/parser/testParser.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/parser/util.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/system/shell.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/system/shell_integration_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/system/shell_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/functional_core.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/functional_core_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/imperative_shell.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration_testing/doc_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration_testing/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration_testing/sub/github.com-smartystreets-goconvey-web-server-watch-integration_testing-sub.html
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration_testing/sub/github.com-smartystreets-goconvey-web-server-watch-integration_testing-sub.txt
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration_testing/sub/stuff.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/integration_testing/sub/stuff_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/smartystreets/goconvey/web/server/watch/util_test.go