Списък на файловете в пакета golang-github-gorilla-websocket-dev в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-gorilla-websocket-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-gorilla-websocket-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/client.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/client_server_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/client_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/compression.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/compression_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/conn.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/conn_read.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/conn_read_legacy.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/conn_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/doc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/example_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/autobahn/server.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/chat/client.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/chat/hub.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/chat/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/command/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/echo/client.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/echo/server.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/examples/filewatch/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/json.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/json_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/mask.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/mask_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/server.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/server_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/util.go
/usr/share/gocode/src/github.com/gorilla/websocket/util_test.go