Списък на файловете в пакета gnat в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/gnat/changelog.gz
/usr/share/doc/gnat/copyright