Списък на файловете в пакета git-core в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/git-core