Списък на файловете в пакета gccgo-6-doc в stretch, архитектура all

/usr/share/doc-base/gccgo-6
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gccgo.html
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gccgo.pdf
/usr/share/doc/gccgo-6-doc
/usr/share/info/gccgo-6.info.gz
/usr/share/man/man1/gccgo-6.1.gz