Списък на файловете в пакета fort77 в stretch, архитектура all

/usr/bin/fort77
/usr/share/doc/fort77/README.Debian
/usr/share/doc/fort77/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fort77/copyright
/usr/share/man/man1/fort77.1.gz