Списък на файловете в пакета eclipse-subclipse-graph в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/eclipse-subclipse-graph/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eclipse-subclipse-graph/copyright
/usr/share/eclipse/dropins/subclipse-graph/eclipse/features/org.tigris.subversion.subclipse.graph.feature_1.1.1/feature.properties
/usr/share/eclipse/dropins/subclipse-graph/eclipse/features/org.tigris.subversion.subclipse.graph.feature_1.1.1/feature.xml
/usr/share/eclipse/dropins/subclipse-graph/eclipse/features/org.tigris.subversion.subclipse.graph.feature_1.1.1/license.html
/usr/share/eclipse/dropins/subclipse-graph/eclipse/plugins/org.tigris.subversion.subclipse.graph_1.1.1.jar