Списък на файловете в пакета eclipse-remote-services-api в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/eclipse-remote-services-api/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eclipse-remote-services-api/copyright
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/features/org.eclipse.remote_1.0.0.dist/eclipse_update_120.jpg
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/features/org.eclipse.remote_1.0.0.dist/epl-v10.html
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/features/org.eclipse.remote_1.0.0.dist/feature.properties
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/features/org.eclipse.remote_1.0.0.dist/feature.xml
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/features/org.eclipse.remote_1.0.0.dist/license.html
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/plugins/org.eclipse.remote.core_1.0.0.dist.jar
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/plugins/org.eclipse.remote.jsch.core_1.0.0.dist.jar
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/plugins/org.eclipse.remote.jsch.ui_1.0.0.dist.jar
/usr/share/eclipse/dropins/remote-services-api/eclipse/plugins/org.eclipse.remote.ui_1.0.0.dist.jar
/usr/share/lintian/overrides/eclipse-remote-services-api