Списък на файловете в пакета eclipse-mylyn-tasks-bugzilla в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/eclipse-mylyn-tasks-bugzilla/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eclipse-mylyn-tasks-bugzilla/copyright
/usr/share/eclipse/dropins/mylyn-tasks-bugzilla/eclipse/features/org.eclipse.mylyn.bugzilla_feature_3.12.0.201611071535/feature.properties
/usr/share/eclipse/dropins/mylyn-tasks-bugzilla/eclipse/features/org.eclipse.mylyn.bugzilla_feature_3.12.0.201611071535/feature.xml
/usr/share/eclipse/dropins/mylyn-tasks-bugzilla/eclipse/plugins/org.eclipse.mylyn.bugzilla.core_3.12.0.201611071535.jar
/usr/share/eclipse/dropins/mylyn-tasks-bugzilla/eclipse/plugins/org.eclipse.mylyn.bugzilla.ui_3.12.0.201611071535.jar