Списък на файловете в пакета eclipse-gef-doc в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/eclipse-gef-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eclipse-gef-doc/copyright
/usr/share/eclipse/dropins/gef/eclipse/plugins/org.eclipse.draw2d.doc.isv_3.9.100.dist.jar
/usr/share/eclipse/dropins/gef/eclipse/plugins/org.eclipse.gef.doc.isv_3.9.100.dist.jar