Списък на файловете в пакета doclifter в stretch, архитектура all

/usr/bin/doclifter
/usr/bin/manlifter
/usr/share/doc/doclifter/README
/usr/share/doc/doclifter/TODO
/usr/share/doc/doclifter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/doclifter/copyright
/usr/share/man/man1/doclifter.1.gz
/usr/share/man/man1/manlifter.1.gz