Списък на файловете в пакета debaux-debconf в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/debaux-debconf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/debaux-debconf/copyright
/usr/share/man/man3/DebAux::Debconf.3pm.gz
/usr/share/perl5/DebAux/Debconf.pm