Списък на файловете в пакета blhc в stretch, архитектура all

/usr/bin/blhc
/usr/share/doc/blhc/README.gz
/usr/share/doc/blhc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/blhc/changelog.gz
/usr/share/doc/blhc/copyright
/usr/share/man/man1/blhc.1.gz