Списък на файловете в пакета abicheck в stretch, архитектура all

/usr/bin/abicheck
/usr/share/doc/abicheck/README
/usr/share/doc/abicheck/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/abicheck/copyright
/usr/share/man/man1/abicheck.1.gz