Пакети-източници в „sid“, Под-раздел kernel

dkms (3.0.13-1)
firmware-free (20240610-1)
gnumach (2:1.8+git20240714-1)
linux (6.9.10-1)
linux-base (4.10.1)
module-assistant (0.11.11)
squashfs-tools (1:4.6.1-1)
xen (4.17.3+36-g54dacb5c02-1)