Списък на файловете в пакета libopenblas64-0-serial в sid, архитектура riscv64

/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/libblas64.so.3
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/liblapack64.so.3
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/libopenblas64.so.0
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/libopenblas64_riscv64_generic-r0.3.24.so
/usr/share/doc/libopenblas64-0-serial/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopenblas64-0-serial/changelog.gz
/usr/share/doc/libopenblas64-0-serial/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libopenblas64-0-serial
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/libblas64.so.3
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/liblapack64.so.3
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/libopenblas64.so.0
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/openblas64-serial/libopenblas64_riscv64_generic-r0.3.23.so
/usr/share/doc/libopenblas64-0-serial/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopenblas64-0-serial/changelog.gz
/usr/share/doc/libopenblas64-0-serial/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libopenblas64-0-serial