Списък на файловете в пакета liburweb-static0 в sid, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/liburweb_static.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/liburweb_static.so.0.0.0
/usr/share/doc/liburweb-static0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liburweb-static0/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/liburweb-static0/changelog.gz
/usr/share/doc/liburweb-static0/copyright