Списък на файловете в пакета libcypher-parser8 в sid, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libcypher-parser.so.8
/usr/lib/i386-linux-gnu/libcypher-parser.so.8.2.1
/usr/share/doc/libcypher-parser8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcypher-parser8/copyright