Списък на файловете в пакета algol68g в sid, архитектура i386

/usr/bin/a68g
/usr/include/algol68g/a68g-common.h
/usr/include/algol68g/a68g-compiler.h
/usr/include/algol68g/a68g-config.h
/usr/include/algol68g/a68g-config.win32.h
/usr/include/algol68g/a68g-defines.h
/usr/include/algol68g/a68g-diagnostics.h
/usr/include/algol68g/a68g-double.h
/usr/include/algol68g/a68g-enums.h
/usr/include/algol68g/a68g-environ.h
/usr/include/algol68g/a68g-frames.h
/usr/include/algol68g/a68g-generic.h
/usr/include/algol68g/a68g-genie.h
/usr/include/algol68g/a68g-includes.h
/usr/include/algol68g/a68g-level-3.h
/usr/include/algol68g/a68g-lib.h
/usr/include/algol68g/a68g-listing.h
/usr/include/algol68g/a68g-masks.h
/usr/include/algol68g/a68g-math.h
/usr/include/algol68g/a68g-mp.h
/usr/include/algol68g/a68g-nil.h
/usr/include/algol68g/a68g-numbers.h
/usr/include/algol68g/a68g-optimiser.h
/usr/include/algol68g/a68g-options.h
/usr/include/algol68g/a68g-parser.h
/usr/include/algol68g/a68g-physics.h
/usr/include/algol68g/a68g-platform.h
/usr/include/algol68g/a68g-postulates.h
/usr/include/algol68g/a68g-prelude-gsl.h
/usr/include/algol68g/a68g-prelude-mathlib.h
/usr/include/algol68g/a68g-prelude.h
/usr/include/algol68g/a68g-stack.h
/usr/include/algol68g/a68g-stddef.h
/usr/include/algol68g/a68g-transput.h
/usr/include/algol68g/a68g-types.h
/usr/include/algol68g/a68g.h
/usr/share/doc/algol68g/AUTHORS
/usr/share/doc/algol68g/COPYING.gz
/usr/share/doc/algol68g/ChangeLog
/usr/share/doc/algol68g/NEWS.gz
/usr/share/doc/algol68g/README
/usr/share/doc/algol68g/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/algol68g/changelog.gz
/usr/share/doc/algol68g/copyright
/usr/share/man/man1/a68g.1.gz