Списък на файловете в пакета mlton-runtime-arm-linux-gnueabihf в sid, архитектура armhf

/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/arch
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/constants
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/include/c-types.h
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libgdtoa-dbg-pie.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libgdtoa-dbg.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libgdtoa-pie.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libgdtoa.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libmlton-dbg-pie.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libmlton-dbg.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libmlton-pie.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/libmlton.a
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/os
/usr/lib/mlton/targets/arm-linux-gnueabihf/sml/c-types.sml
/usr/share/doc/mlton-runtime-arm-linux-gnueabihf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mlton-runtime-arm-linux-gnueabihf/copyright