Списък на файловете в пакета fuzz в sid, архитектура armel

/usr/bin/fuzz
/usr/share/doc/fuzz/AUTHORS
/usr/share/doc/fuzz/NEWS.gz
/usr/share/doc/fuzz/README
/usr/share/doc/fuzz/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fuzz/changelog.gz
/usr/share/doc/fuzz/copyright
/usr/share/man/man1/fuzz.1.gz