Списък на файловете в пакета liboath0 в sid, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/liboath.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/liboath.so.0.1.3
/usr/share/doc/liboath0/AUTHORS
/usr/share/doc/liboath0/NEWS.gz
/usr/share/doc/liboath0/README
/usr/share/doc/liboath0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liboath0/changelog.gz
/usr/share/doc/liboath0/copyright