Списък на файловете в пакета g++-aarch64-linux-gnu в sid, архитектура amd64

/usr/bin/aarch64-linux-gnu-g++
/usr/share/doc/g++-aarch64-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/g++-aarch64-linux-gnu