buster  ] [  buster-updates  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bullseye-updates  ] [  bullseye-backports  ] [  bookworm  ] [  bookworm-updates  ] [  bookworm-backports  ] [  trixie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Списък на разделите в „sid“

Административни инструменти
Инструменти за управление на системните ресурси, потребители и т.н.
Mono/CLI
Всичко за Mono и CLI
Комуникационни програми
Софтуер за използване на модем по старомодния начин.
Бази данни
Сървъри и клиенти за бази данни
Пакети udeb за инсталатора на Дебиан
Специални пакети, предназначени за създаване на варианти на инсталатора на Дебиан. Да не се инсталират на нормална система!
Откриване на грешки
Пакети с информация, улесняваща откриването на грешки в изпълними файлове и библиотеки.
Разработка
Инструменти за разработка, компилатори, среди за разработка, библиотеки и т.н.
Документация
Често задавани въпроси, ръководства и други документи обясняващи всичко за Дебиан, както и софтуер нужен за разглеждане на документация (man, info и т.н.).
Редактори
Софтуер за редактиране на файлове. Среди за разработка.
Education
Software for learning and teaching.
Електроника
Инструменти за електроника.
Софтуер за вграждане
Софтуер, подходящ за използване в приложения за вграждане.
Шрифтове
Пакети с шрифтове.
Игри
Програми за приятно прекарване на времето след цялото това инсталиране.
GNOME
Работна среда GNOME, комплект от мощни и лесни за използване приложения.
GNU R
Всичко за GNU R, система за статистически изчисления и графики.
GNUstep
Работна среда GNUstep.
Go
Go programming language, libraries, and development tools.
Графика
Редактори, програми за разглеждане, конвертори... Всичко необходимо за един художник.
Любителско радио
Софтуер за любителско радио
Хаскел
Всичко за Хаскел.
Уеб-сървъри
Уеб-сървъри и модули за тях.
Интерпретатори
Всякакви видове интерпретатори и макро-процесори.
Introspection
Machine readable introspection data for use by development tools.
Java
Всичко за Java.
JavaScript
JavaScript programming language, libraries, and development tools.
КДЕ
Графична среда КДЕ, мощен и лесен за използване комплект приложения.
Ядра
Ядра на операционната система и модули за тях.
Разработка на библиотеки
Библиотеки, необходими на разработчиците за да пишат програми, които да ги използват.
Библиотеки
Библиотеки, използвани от други програми. Предоставят функционалност на разработчиците.
Лисп
Всичко за Лисп
Езикови пакети
Локализация на големи софтуерни пакети
Поща
Програми за доставка, четене и писане на електронни съобщения.
Математика
Математически софтуер.
Meta packages
Packages that mainly provide dependencies on other packages.
Разни
Разнообразни програми, които не попадат в другите категории.
Мрежа
Сървъри и клиенти за връзка със света.
Новинарски групи
Софтуер за достъп до Usenet, настройване на новинарски сървъри и др.
OCaml
Всичко за OCaml, реализация на езика ML.
Стари библиотеки
Стари версии на библиотеки, запазени за съвместимост със стари приложения.
Други операционни и файлови системи.
Софтуер за изпълнение на програми, компилирани за други операционни системи и за използване на техните файлови системи.
Пърл
Всичко за Пърл, интерпретиран скриптов език за програмиране.
PHP
Всичко за PHP.
Питон
Всичко за Питон, интерпретиран, интерактивен обектно-ориентиран език за програмиране.
Руби
Всичко за Руби, интерпретиран обектно-ориентиран език.
Rust
Rust programming language, library crates, and development tools
Наука
Основни инструменти за научна работа.
Обвивки
Командни обвивки. Приятелски настроен интерфейс за начинаещи.
Звук
Инструменти за работа със звук: смесване, възпроизвеждане, записване, просвирване на CD и др.
Tasks
Packages that are used by 'tasksel', a simple interface for users who want to configure their system to perform a specific task.
TeX
Известният софтуер за предпечат и свързани програми.
Текстообработка
Инструменти за форматиране и отпечатване на текстови документи.
Инструменти
Инструменти за работа с файлове/дискове, инструменти за архивиране, наблюдение на системата, системи за вход и т.н.
Системи за контрол на версиите
Системи за контрол на версиите и свързани инструменти.
Видео
Възпроизвеждане, редактиране, записване и поточно видео.
Виртуални пакети
Виртуални пакети.
Софтуер за Уеб.
Уеб-сървъри, уеб-четци, сървъри-посредници, инструменти за теглене и т.н.
Софтуер на X Window System
X servers, libraries, window managers, terminal emulators and many related applications.
Xfce
Xfce, бърза и лека графична среда
Обкръжение Zope/Plone
Сървър на приложения Zope и система за управление на съдържанието Plone.

Всички пакети
(компактен компресиран списък)