Списък на файловете в пакета obs-productconverter в sid, архитектура all

/usr/bin/obs_productconvert
/usr/lib/obs/server/bs_productconvert
/usr/share/doc/obs-productconverter/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/obs-productconverter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/obs-productconverter/copyright