Списък на файловете в пакета libobjc4-mips64-cross в sid, архитектура all

/usr/mips64-linux-gnuabi64/lib/libobjc.so.4
/usr/mips64-linux-gnuabi64/lib/libobjc.so.4.0.0
/usr/share/doc/libobjc4-mips64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libobjc4-mips64-cross