Списък на файловете в пакета libgcc1-mips-cross в sid, архитектура all

/usr/mips-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-mips-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-mips-cross