Списък на файловете в пакета libc6-powerpc-ppc64-cross в sid, архитектура all

/usr/powerpc64-linux-gnu/lib/ld.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/ld.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libBrokenLocale.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libanl.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libc.so.6
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libc_malloc_debug.so.0
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libdl.so.2
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libm.so.6
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libmemusage.so
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libnsl.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libnss_compat.so.2
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libnss_dns.so.2
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libnss_files.so.2
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libnss_hesiod.so.2
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libpcprofile.so
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libpthread.so.0
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libresolv.so.2
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/librt.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libthread_db.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libutil.so.1
/usr/share/doc/libc6-powerpc-ppc64-cross/README
/usr/share/doc/libc6-powerpc-ppc64-cross/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libc6-powerpc-ppc64-cross/changelog.gz
/usr/share/doc/libc6-powerpc-ppc64-cross/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libc6-powerpc-ppc64-cross