Списък на файловете в пакета lib64gfortran5-mipsr6-cross в sid, архитектура all

/usr/mipsisa32r6-linux-gnu/lib64/libgfortran.so.5
/usr/mipsisa32r6-linux-gnu/lib64/libgfortran.so.5.0.0
/usr/share/doc/lib64gfortran5-mipsr6-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib64gfortran5-mipsr6-cross