Списък на файловете в пакета golang-github-antlr-antlr4-dev в sid, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-antlr-antlr4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-antlr-antlr4-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/antlrdoc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn_config.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn_config_set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn_deserialization_options.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn_deserializer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn_simulator.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn_state.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atn_type.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/atnconfigset_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/char_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/common_token_factory.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/common_token_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/common_token_stream_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/comparators.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/dfa.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/dfa_serializer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/dfa_state.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/diagnostic_error_listener.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/error_listener.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/error_strategy.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/errors.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/file_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/input_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/int_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/interval_set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/jcollect.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/jcollect_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/lexer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/lexer_action.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/lexer_action_executor.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/lexer_atn_simulator.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/ll1_analyzer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/parser.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/parser_atn_simulator.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/parser_rule_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/prediction_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/prediction_mode.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/recognizer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/rule_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/semantic_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/testing_assert_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/testing_lexer_b_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/testing_util_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/token.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/token_source.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/token_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/tokenstream_rewriter.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/tokenstream_rewriter_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/trace_listener.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/transition.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/tree.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/trees.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/utils.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/utils_set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/utils_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/antlrdoc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn_config.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn_config_set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn_deserialization_options.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn_deserializer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn_simulator.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn_state.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atn_type.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/atnconfigset_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/char_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/common_token_factory.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/common_token_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/common_token_stream_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/comparators.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/dfa.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/dfa_serializer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/dfa_state.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/diagnostic_error_listener.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/error_listener.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/error_strategy.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/errors.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/file_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/input_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/int_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/interval_set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/jcollect.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/jcollect_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/lexer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/lexer_action.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/lexer_action_executor.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/lexer_atn_simulator.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/ll1_analyzer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/parser.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/parser_atn_simulator.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/parser_rule_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/prediction_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/prediction_mode.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/recognizer.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/rule_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/semantic_context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/testing_assert_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/testing_lexer_b_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/testing_util_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/token.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/token_source.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/token_stream.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/tokenstream_rewriter.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/tokenstream_rewriter_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/trace_listener.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/transition.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/tree.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/trees.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/utils.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/utils_set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/antlr/antlr4/runtime/Go/antlr/v4/utils_test.go
/usr/share/lintian/overrides/golang-github-antlr-antlr4-dev