Списък на файловете в пакета g++-mingw-w64 в sid, архитектура all

/usr/share/doc/g++-mingw-w64/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/g++-mingw-w64/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/g++-mingw-w64/changelog.gz
/usr/share/doc/g++-mingw-w64/copyright