Списък на файловете в пакета dh-linktree в sid, архитектура all

/usr/bin/dh_linktree
/usr/share/doc/dh-linktree/changelog.gz
/usr/share/doc/dh-linktree/copyright
/usr/share/man/man1/dh_linktree.1.gz
/usr/share/perl5/Debian/Debhelper/Sequence/linktree.pm