Пакети в „experimental“, Под-раздел virtual

acpi-modules
виртуален пакет, предлаган от acpi-modules-5.19.0-trunk-686-di, acpi-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, acpi-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
affs-modules
виртуален пакет, предлаган от affs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, affs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, affs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, affs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, affs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, affs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, affs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, affs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di
aide-binary
виртуален пакет, предлаган от aide
android-tools-adb
виртуален пакет, предлаган от adb
android-tools-fastboot
виртуален пакет, предлаган от fastboot
appstream-index
виртуален пакет, предлаган от appstream
arpd
виртуален пакет, предлаган от iproute2
at-spi
виртуален пакет, предлаган от libatk-adaptor
ata-modules
виртуален пакет, предлаган от ata-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ata-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ata-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ata-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ata-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ata-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-686-di, ata-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ata-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ata-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ata-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ata-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ata-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
autofs5
виртуален пакет, предлаган от autofs
autofs5-hesiod
виртуален пакет, предлаган от autofs-hesiod
autofs5-ldap
виртуален пакет, предлаган от autofs-ldap
binutils-gold
виртуален пакет, предлаган от binutils
boinc-server
виртуален пакет, предлаган от boinc-server-maker
btrfs-modules
виртуален пакет, предлаган от btrfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di
c++-compiler
виртуален пакет, предлаган от clang-15
c-compiler
виртуален пакет, предлаган от clang-15
cdrom-core-modules
виртуален пакет, предлаган от cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
core-dump-handler
виртуален пакет, предлаган от systemd-coredump
crc-modules
виртуален пакет, предлаган от crc-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, crc-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, crc-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, crc-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, crc-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, crc-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, crc-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, crc-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, crc-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, crc-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, crc-modules-5.19.0-trunk-686-di, crc-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, crc-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, crc-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, crc-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, crc-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
cron
виртуален пакет, предлаган от cronie
cron-daemon
виртуален пакет, предлаган от cronie
crypto-dm-modules
виртуален пакет, предлаган от crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-686-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di
crypto-modules
виртуален пакет, предлаган от crypto-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-686-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-itanium-di
dasd-extra-modules
виртуален пакет, предлаган от dasd-extra-modules-5.19.0-trunk-s390x-di
dasd-modules
виртуален пакет, предлаган от dasd-modules-5.19.0-trunk-s390x-di
dbus-bin (= 1.13.10-1)
виртуален пакет, предлаган от dbus
dbus-session-bus
виртуален пакет, предлаган от dbus-x11, dbus-user-session
dbus-system-bus (= 1.13.10-1)
виртуален пакет, предлаган от dbus
dbus-system-bus (= 1.14.99~git20220715-1)
виртуален пакет, предлаган от dbus
default-dbus-session-bus
виртуален пакет, предлаган от dbus-user-session
default-dbus-system-bus
виртуален пакет, предлаган от dbus
default-logind (= 251.3-2~exp1)
виртуален пакет, предлаган от libpam-systemd
default-logind (= 251.3-2~exp2)
виртуален пакет, предлаган от libpam-systemd
dh-sequence-gir
виртуален пакет, предлаган от gobject-introspection
dh-sequence-numpy3
виртуален пакет, предлаган от python3-numpy
dh-sequence-sphinxdoc
виртуален пакет, предлаган от sphinx-common
dict-client
виртуален пакет, предлаган от dico
dict-freedict
виртуален пакет, предлаган от dict-freedict-swa-eng
dict-server
виртуален пакет, предлаган от dicod
djvu-viewer
виртуален пакет, предлаган от okular-extra-backends, evince
dnsutils
виртуален пакет, предлаган от bind-dnsutils
docutils
виртуален пакет, предлаган от python3-docutils
dssi-plugin
виртуален пакет, предлаган от hexter
dtc
виртуален пакет, предлаган от dtc-postfix-courier
editor
виртуален пакет, предлаган от scite
efi-modules
виртуален пакет, предлаган от efi-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, efi-modules-5.19.0-trunk-686-di, efi-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-itanium-di, efi-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, efi-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
egl-icd
виртуален пакет, предлаган от nvidia-egl-icd
elf-binutils
виртуален пакет, предлаган от binutils
erlang-abi (= 17.0)
виртуален пакет, предлаган от erlang-base
erlang-abi-17.0
виртуален пакет, предлаган от erlang-base
erlang-doc-html
виртуален пакет, предлаган от erlang-doc
erlang-pcre (= 8.44)
виртуален пакет, предлаган от erlang-base
event-modules
виртуален пакет, предлаган от event-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, event-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, event-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, event-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, event-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, event-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, event-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, event-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, event-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, event-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, event-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, event-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, event-modules-5.19.0-trunk-686-di, event-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, event-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, event-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, event-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, event-modules-5.19.0-trunk-armmp-di
ext2-modules
виртуален пакет, предлаган от ext4-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-di
ext3-modules
виртуален пакет, предлаган от ext4-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
ext4-modules
виртуален пакет, предлаган от ext4-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-arm64-di
f2fs-modules
виртуален пакет, предлаган от f2fs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-686-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di
fancontrol-modules
виртуален пакет, предлаган от fancontrol-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, fancontrol-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di
fat-modules
виртуален пакет, предлаган от fat-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, fat-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, fat-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, fat-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, fat-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, fat-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, fat-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, fat-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, fat-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-686-di, fat-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, fat-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, fat-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, fat-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, fat-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, fat-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di
fb-modules
виртуален пакет, предлаган от fb-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-686-di, fb-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, fb-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, fb-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, fb-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, fb-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, fb-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, fb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, fb-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, fb-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, fb-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, fb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di
firebird-server
виртуален пакет, предлаган от firebird3.0-server
firebird-utils
виртуален пакет, предлаган от firebird3.0-utils
firewire-core-modules
виртуален пакет, предлаган от firewire-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
ftp-server
виртуален пакет, предлаган от pure-ftpd-postgresql, pure-ftpd-mysql, pure-ftpd, pure-ftpd-ldap
fuse-modules
виртуален пакет, предлаган от fuse-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-686-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di
gdb (8.2.50.20190222-1) [debports]
GNU Debugger
gdb
виртуален пакет, предлаган от gdb-minimal
gdb-arm-none-eabi
виртуален пакет, предлаган от gdb-multiarch
gir1.2-cairo-1.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-dbus-1.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-dbusglib-1.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-evincedocument-3.0 (= 3.32.0-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-evince-3.0
gir1.2-evinceview-3.0 (= 3.32.0-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-evince-3.0
gir1.2-fontconfig-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-freetype2-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-gcrui-3 (= 3.28.1-2)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gcr-3
gir1.2-gdk-3.0 (= 3.24.8-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-gdkx11-3.0 (= 3.24.8-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.10-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gio-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-glib-2.0
gir1.2-girepository-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-glib-2.0
gir1.2-git2-glib-1.0
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-ggit-1.0
gir1.2-gl-1.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-gmodule-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-glib-2.0
gir1.2-gobject-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-glib-2.0
gir1.2-libvirtgconfig-1.0 (= 2.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libvirtglib-1.0 (= 2.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libvirtgobject-1.0 (= 2.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libxml2-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 0.116-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 0.120-6)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 121-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 121-2)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-soupgnome-2.4 (= 2.66.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-soup-2.4
gir1.2-trackercontrol-2.0 (= 2.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-tracker-2.0
gir1.2-trackerminer-2.0 (= 2.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-tracker-2.0
gir1.2-xfixes-4.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-xft-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-xlib-2.0 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
gir1.2-xrandr-1.3 (= 1.60.1-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-freedesktop
git-completion
виртуален пакет, предлаган от git
git-core
виртуален пакет, предлаган от git
gnome-www-browser
виртуален пакет, предлаган от epiphany-browser
gnupg-agent
виртуален пакет, предлаган от gpg-agent
golang-gir-gio-2.0
виртуален пакет, предлаган от golang-gir-gio-2.0-dev
golang-gir-glib-2.0
виртуален пакет, предлаган от golang-gir-glib-2.0-dev
golang-gir-gobject-2.0
виртуален пакет, предлаган от golang-gir-gobject-2.0-dev
golang-github-grpc-grpc-go-dev
виртуален пакет, предлаган от golang-google-grpc-dev
gsettings-backend
виртуален пакет, предлаган от dconf-gsettings-backend
gstreamer1.0-audiosink
виртуален пакет, предлаган от gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-pulseaudio
gstreamer1.0-audiosource
виртуален пакет, предлаган от gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-plugins-base, gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-plugins-good
gstreamer1.0-plugins-ugly-amr
виртуален пакет, предлаган от gstreamer1.0-plugins-ugly
gstreamer1.0-videosink
виртуален пакет, предлаган от gstreamer1.0-gtk3, gstreamer1.0-qt5, gstreamer1.0-gl, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-x
gstreamer1.0-videosource
виртуален пакет, предлаган от gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-qt5, gstreamer1.0-gl, gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-visualization
виртуален пакет, предлаган от gstreamer1.0-plugins-good
gtk3-binver-3.0.0
виртуален пакет, предлаган от libgtk-3-0, libgtk-3-0-udeb
gtk4-binver-4.0.0
виртуален пакет, предлаган от libgtk-4-0-udeb, libgtk-4-0
hfs-modules
виртуален пакет, предлаган от hfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, hfs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di
host
виртуален пакет, предлаган от bind-host
httpd
виртуален пакет, предлаган от mini-httpd
httpd-cgi
виртуален пакет, предлаган от mini-httpd
hypervisor-modules
виртуален пакет, предлаган от hypervisor-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, hypervisor-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
i2c-modules
виртуален пакет, предлаган от i2c-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-686-di
imagemagick (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
image manipulation programs -- binaries
imagemagick
виртуален пакет, предлаган от imagemagick-6.q16
imagemagick-6.defaultquantum
виртуален пакет, предлаган от imagemagick-6.q16
imagemagick-common (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
image manipulation programs -- infrastructure dummy package
imagemagick-common
виртуален пакет, предлаган от imagemagick-6-common
imagemagick-doc (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
document files of ImageMagick -- dummy package
imagemagick-doc
виртуален пакет, предлаган от imagemagick-6-doc
imap-client
виртуален пакет, предлаган от s-nail, evolution
input-modules
виртуален пакет, предлаган от input-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, input-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, input-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, input-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, input-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, input-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, input-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, input-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, input-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, input-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, input-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, input-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, input-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, input-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, input-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, input-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, input-modules-5.19.0-trunk-686-di, input-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, input-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di
ipv6-modules
виртуален пакет, предлаган от ipv6-modules-5.19.0-trunk-marvell-di
irb
виртуален пакет, предлаган от ruby
isofs-modules
виртуален пакет, предлаган от isofs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-686-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di
java-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java10-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java10-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java10-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java10-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java11-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java11-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java11-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java11-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java12-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java12-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java12-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java12-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java13-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java13-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java13-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java13-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java14-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java14-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java14-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java14-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java15-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java15-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java15-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java15-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java16-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java16-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java16-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java16-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java17-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java17-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java17-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java17-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java2-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java2-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java2-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java2-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java5-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java5-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java5-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java5-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java6-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java6-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java6-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java6-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java7-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java7-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java7-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java7-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java8-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java8-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java8-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java8-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java9-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java9-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java9-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java9-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
jffs2-modules
виртуален пакет, предлаган от jffs2-modules-5.19.0-trunk-marvell-di
jfs-modules
виртуален пакет, предлаган от jfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
jmpost
виртуален пакет, предлаган от texlive-binaries
kernel-image
виртуален пакет, предлаган от kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-m68k-di, kernel-image-5.19.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-5.19.0-trunk-parisc-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-5.19.0-trunk-marvell-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, kernel-image-5.19.0-trunk-riscv64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-itanium-di, kernel-image-5.19.0-trunk-arm64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-parisc64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-di, kernel-image-5.19.0-trunk-amd64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-armmp-di, kernel-image-5.19.0-trunk-s390x-di
kfreebsd-image
виртуален пакет, предлаган от kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-image-11
виртуален пакет, предлаган от kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-source
виртуален пакет, предлаган от kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
виртуален пакет, предлаган от kfreebsd-source-11.0
ladspa-host
виртуален пакет, предлаган от ladspa-sdk
ladspa-plugin
виртуален пакет, предлаган от ladspa-sdk, cmt
ladspa-sdk-dev
виртуален пакет, предлаган от ladspa-sdk
ldap-client
виртуален пакет, предлаган от ldap-utils
ldap-server
виртуален пакет, предлаган от slapd
leds-modules
виртуален пакет, предлаган от leds-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, leds-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, leds-modules-5.19.0-trunk-arm64-di
lib32c-dev
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev-mips32, libc6-dev-s390, libc6-dev-powerpc, libc6-dev-i386
lib32readline6-dev
виртуален пакет, предлаган от lib32readline-dev
lib64c-dev
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev-amd64, libc6-dev-mips64
lib64readline6-dev
виртуален пакет, предлаган от lib64readline-dev
libaio-ocaml-3v153
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-3v153
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-vrh89
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-x98l2
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml
libaio-ocaml-vrh89
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml
libaio-ocaml-x98l2
виртуален пакет, предлаган от libaio-ocaml
libansicolor-perl (= 5.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
libapache2-mod-php (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default)
libapache2-mod-php
виртуален пакет, предлаган от libapache2-mod-php8.2
libarchive-tar-perl (= 2.40)
виртуален пакет, предлаган от perl
libattribute-handlers-perl (= 1.02)
виртуален пакет, предлаган от perl
libautodie-perl (= 2.34)
виртуален пакет, предлаган от perl
libbfd-dev
виртуален пакет, предлаган от binutils-dev
libblas.so
виртуален пакет, предлаган от libblis-serial-dev, libblis-pthread-dev, libblis-openmp-dev
libblas.so.3
виртуален пакет, предлаган от libblis2-serial, libblis2-pthread, libblis2-openmp
libblis.so
виртуален пакет, предлаган от libblis-openmp-dev, libblis-pthread-dev, libblis-serial-dev
libblis.so.2
виртуален пакет, предлаган от libblis2-pthread, libblis2-openmp, libblis2-serial
libbliss
виртуален пакет, предлаган от libbliss2
libboinc
виртуален пакет, предлаган от libboinc7
libboinc-app
виртуален пакет, предлаган от libboinc-app7
libc++-x.y
виртуален пакет, предлаган от libc++1-15
libc++-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libc++-15-dev
libc++abi-x.y
виртуален пакет, предлаган от libc++abi1-15
libc++abi-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libc++abi-15-dev
libc-dbg
виртуален пакет, предлаган от libc6-dbg
libc-dev
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev
libc-udeb
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libc6 (2.35-0experimental0 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x], 2.34-0experimental3 [hppa])
GNU C Library: Shared libraries
libc6
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libc6-dbgsym
виртуален пакет, предлаган от libc6-dbg
libc6-i686
виртуален пакет, предлаган от libc6
libcap2-dev
виртуален пакет, предлаган от libcap-dev
libclc-x.y
виртуален пакет, предлаган от libclc-15
libclc-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libclc-15-dev
libcolt-java
виртуален пакет, предлаган от libcolt-free-java
libcompress-raw-bzip2-perl (= 2.103)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcompress-raw-zlib-perl (= 2.105)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcompress-zlib-perl (= 2.106)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcpan-meta-perl (= 2.150010)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcpan-meta-requirements-perl (= 2.140)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcpan-meta-yaml-perl (= 0.018)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcpufreq-dev
виртуален пакет, предлаган от libcpupower-dev
libcuda-10.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-10.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-10.1-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-10.1-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-10.2-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-10.2-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.1-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.1-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.2-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.2-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.3-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.3-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.4-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.4-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.5-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.6-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.6-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-7.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-7.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-8.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-8.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.1-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.1-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.2-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.2-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda.so.1 (= 510.73.08)
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda1-any
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcudf-ocaml-dev-1itr0
виртуален пакет, предлаган от libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl (= 2.58)
виртуален пакет, предлаган от perl
libdigest-perl (= 1.20)
виртуален пакет, предлаган от perl
libdigest-sha-perl (= 6.02)
виртуален пакет, предлаган от perl
libegl-vendor
виртуален пакет, предлаган от nvidia-egl-icd, libegl-mesa0
libencode-perl (= 3.17)
виртуален пакет, предлаган от perl
libevas1-engine
виртуален пакет, предлаган от libevas1-engines-drm, libevas1-engines-wayland, libevas1-engines-x, libevas1-engines-fb
libevas1-engine-gl-x11
виртуален пакет, предлаган от libevas1-engines-x
libevas1-engine-software-x11
виртуален пакет, предлаган от libevas1-engines-x
libexperimental-perl (= 0.028)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-cbuilder-perl (= 0.280236)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-command-perl (= 7.64)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-install-perl (= 2.20)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-parsexs-perl (= 3.450000)
виртуален пакет, предлаган от perl
libfile-path-perl (= 2.18)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libfile-spec-perl (= 3.8400)
виртуален пакет, предлаган от perl
libfile-temp-perl (= 0.2311)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libfm-qt
виртуален пакет, предлаган от libfm-qt11
libgarcon-1-0-dev (4.17.1-1)
transitional package for libgarcon-1-dev
libgarcon-1-0-dev
виртуален пакет, предлаган от libgarcon-1-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-1e361
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-2e9fa
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-306d6
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-8a00d
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-cb148
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-fb0a9
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-prof-2.10-1e361
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-2e9fa
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-306d6
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-8a00d
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-cb148
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-fb0a9
виртуален пакет, предлаган от libghc-pandoc-prof
libgl-dev
виртуален пакет, предлаган от libgl1-mesa-dev
libgl1-nvidia-glx-any
виртуален пакет, предлаган от libgl1-nvidia-glvnd-glx
libglx-vendor
виртуален пакет, предлаган от libglx-nvidia0, libglx-mesa0
libgnokii3-dev
виртуален пакет, предлаган от libgnokii-dev
libgwenhywfar79-plugins-ct
виртуален пакет, предлаган от libchipcard8
libhd12-dev
виртуален пакет, предлаган от libhd-dev
libhd13-dev
виртуален пакет, предлаган от libhd-dev
libhd14-dev
виртуален пакет, предлаган от libhd-dev
libhd15-dev
виртуален пакет, предлаган от libhd-dev
libhd16-dev
виртуален пакет, предлаган от libhd-dev
libhd20-dev
виртуален пакет, предлаган от libhd-dev
libhd21-dev
виртуален пакет, предлаган от libhd-dev
libhdf5-serial-dev
виртуален пакет, предлаган от libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl (= 0.080)
виртуален пакет, предлаган от perl
libi18n-langtags-perl (= 0.45)
виртуален пакет, предлаган от perl
libimage-magick-defaultquantum-perl
виртуален пакет, предлаган от libimage-magick-q16-perl
libio-compress-base-perl (= 2.106)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-compress-bzip2-perl (= 2.106)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-compress-perl (= 2.106)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-compress-zlib-perl (= 2.106)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-socket-ip-perl (= 0.41)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libio-zlib-perl (= 1.11)
виртуален пакет, предлаган от perl
libjson-pp-perl (= 4.07000)
виртуален пакет, предлаган от perl
libldap2-dev (2.6.2+dfsg-1~exp1)
transitional package for libldap-dev
libldap2-dev
виртуален пакет, предлаган от libldap-dev
libllvm-x.y-ocaml-dev
виртуален пакет, предлаган от libllvm-15-ocaml-dev
liblocale-maketext-perl (= 1.31)
виртуален пакет, предлаган от perl
liblocale-maketext-simple-perl (= 0.21.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmagick++-6.defaultquantum-dev
виртуален пакет, предлаган от libmagick++-6.q16-dev
libmagick++-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
виртуален пакет, предлаган от libmagick++-6.q16-dev
libmagickcore-6.defaultquantum-dev
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-6.q16-1-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-2-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-3-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-4-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-5-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-6-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-1-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-2-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-3-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-4-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-6-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-extra
виртуален пакет, предлаган от libmagickcore-6.q16-7-extra, libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickwand-6.defaultquantum-dev
виртуален пакет, предлаган от libmagickwand-6.q16-dev
libmagickwand-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
виртуален пакет, предлаган от libmagickwand-6.q16-dev
libmail-spamassassin-perl
виртуален пакет, предлаган от spamassassin
libmath-bigint-perl (= 1.999830)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmath-complex-perl (= 1.5902)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmime-base64-perl (= 3.16)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmlir-x.y
виртуален пакет, предлаган от libmlir-15
libmlir-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libmlir-15-dev
libmodule-corelist-perl (= 5.20220520)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmodule-load-conditional-perl (= 0.74)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmodule-load-perl (= 0.36)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmodule-metadata-perl (= 1.000037)
виртуален пакет, предлаган от perl
libn32c-dev
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev-mipsn32
libnet-perl (= 1:3.14)
виртуален пакет, предлаган от perl
libnet-ping-perl (= 2.74)
виртуален пакет, предлаган от perl
libnormaliz
виртуален пакет, предлаган от libnormaliz3
libnss-dns-udeb
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libnss-files-udeb
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libnvidia-cfg.so.1 (= 510.73.08)
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-cfg1
libnvidia-cfg1-any
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-cfg1
libnvidia-compiler-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-glcore
libnvidia-glvkspirv-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-glvkspirv
libnvidia-ml.so.1 (= 510.73.08)
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-ml1
libnvidia-rtcore-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-rtcore
libnvperf
виртуален пакет, предлаган от libcupti11.5
libomp-x.y
виртуален пакет, предлаган от libomp5-15
libomp-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libomp-15-dev
libopencl-1.1-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-2.0-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-2.1-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-2.2-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-3.0-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
liborc-dev
виртуален пакет, предлаган от liborc-0.4-dev
liborc-dev-bin
виртуален пакет, предлаган от liborc-0.4-dev-bin
libosmesa-dev
виртуален пакет, предлаган от libosmesa6-dev
libpam-systemd (251.3-2~exp2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 251.3-2~exp1 [hppa, sh4])
system and service manager - PAM module
libpam-systemd
виртуален пакет, предлаган от libpam-elogind-compat
libparams-check-perl (= 0.38)
виртуален пакет, предлаган от perl
libparent-perl (= 0.238)
виртуален пакет, предлаган от perl
libparse-cpan-meta-perl (= 2.150010)
виртуален пакет, предлаган от perl
libperl-ostype-perl (= 1.010)
виртуален пакет, предлаган от perl
libpetsc3.17
виртуален пакет, предлаган от libpetsc-real3.17
libpetsc64-3.17
виртуален пакет, предлаган от libpetsc64-real3.17
libphp-embed (2:8.2+93~exp1)
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library) (default)
libphp-embed
виртуален пакет, предлаган от libphp8.2-embed
libphysfs-1.0-0
виртуален пакет, предлаган от libphysfs1
libpod-escapes-perl (= 1.07)
виртуален пакет, предлаган от perl
libpod-simple-perl (= 3.43)
виртуален пакет, предлаган от perl
libppxlib-ocaml-dev-3ol80
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-93s13
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-97hi9
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-ch419
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-msva0
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-pre93
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-wt4k1
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-wtzy9
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-xupo2
виртуален пакет, предлаган от libppxlib-ocaml-dev
libprimesieve
виртуален пакет, предлаган от libprimesieve9
libprimesieve-dev (7.4+ds-1) [debports]
fast prime number generator C/C++ library -- libdev
libprimesieve-dev
виртуален пакет, предлаган от libprimesieve-dev
libpypy-dev
виртуален пакет, предлаган от pypy3-dev
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.12.3+dfsg-1)
виртуален пакет, предлаган от libqt5opengl5-dev
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.15.5+dfsg-2)
виртуален пакет, предлаган от libqt5opengl5-dev
libqt5xdg
виртуален пакет, предлаган от libqt5xdg3
libqt5xdgiconloader
виртуален пакет, предлаган от libqt5xdgiconloader3
libreadline6-dev
виртуален пакет, предлаган от libreadline-dev
librep-doc
виртуален пакет, предлаган от rep-doc
librust-addr2line-0+cpp-demangle-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+cpp-demangle-dev
librust-addr2line-0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+default-dev
librust-addr2line-0+object-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+object-dev
librust-addr2line-0+rustc-demangle-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+rustc-demangle-dev
librust-addr2line-0+std-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+std-dev
librust-addr2line-0+std-object-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+std-object-dev
librust-addr2line-0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.13+cpp-demangle-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+cpp-demangle-dev
librust-addr2line-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+default-dev
librust-addr2line-0.13+object-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+object-dev
librust-addr2line-0.13+rustc-demangle-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+rustc-demangle-dev
librust-addr2line-0.13+std-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+std-dev
librust-addr2line-0.13+std-object-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+std-object-dev
librust-addr2line-0.13-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.13.0+cpp-demangle-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+cpp-demangle-dev
librust-addr2line-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+default-dev
librust-addr2line-0.13.0+object-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+object-dev
librust-addr2line-0.13.0+rustc-demangle-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+rustc-demangle-dev
librust-addr2line-0.13.0+std-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+std-dev
librust-addr2line-0.13.0+std-object-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line+std-object-dev
librust-addr2line-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-backtrace+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace+std-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+addr2line-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0+backtrace-sys-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+backtrace-sys-dev
librust-backtrace-0+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+cpp-demangle-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+default-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+default-dev
librust-backtrace-0+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+rustc-serialize-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serde-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+std-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+verify-winapi-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0+winapi-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+addr2line-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3+backtrace-sys-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+backtrace-sys-dev
librust-backtrace-0.3+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+cpp-demangle-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+default-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+default-dev
librust-backtrace-0.3+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+rustc-serialize-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serde-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+std-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+verify-winapi-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3+winapi-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+addr2line-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3.51+backtrace-sys-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+backtrace-sys-dev
librust-backtrace-0.3.51+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+cpp-demangle-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3.51+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+default-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+default-dev
librust-backtrace-0.3.51+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3.51+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+rustc-serialize-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.51+serde-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.51+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.51+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.51+std-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+verify-winapi-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3.51+winapi-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3.51-dev (= 0.3.51-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-cbindgen+default-dev (= 0.8.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0+default-dev (= 0.8.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0-dev (= 0.8.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8+default-dev (= 0.8.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8-dev (= 0.8.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8.3+default-dev (= 0.8.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8.3-dev (= 0.8.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cbindgen-dev
librust-cpp-demangle+alloc-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+default-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+logging-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+nightly-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+std-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+alloc-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+default-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+logging-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+nightly-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+std-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+alloc-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+default-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+logging-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+nightly-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+std-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+alloc-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+default-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+logging-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+nightly-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+std-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3-dev (= 0.3.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-cpp-demangle-dev
librust-encoding-rs-io+default-dev (= 0.1.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0+default-dev (= 0.1.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0-dev (= 0.1.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1+default-dev (= 0.1.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1-dev (= 0.1.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1.6+default-dev (= 0.1.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1.6-dev (= 0.1.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-encoding-rs-io-dev
librust-gimli+default-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+read-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+std-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+write-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+default-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+std-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+write-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+default-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+read-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+std-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+write-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+default-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+read-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+std-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+write-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0-dev (= 0.22.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-grep+default-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-dev
librust-grep-0+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0+default-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-dev
librust-grep-0+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-dev
librust-grep-0.2+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0.2+default-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-dev
librust-grep-0.2+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0.2-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-dev
librust-grep-0.2.3+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0.2.3+default-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-dev
librust-grep-0.2.3+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0.2.3-dev (= 0.2.3-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-dev
librust-grep-matcher+default-dev (= 0.1.2-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0+default-dev (= 0.1.2-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0-dev (= 0.1.2-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1+default-dev (= 0.1.2-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1-dev (= 0.1.2-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1.2+default-dev (= 0.1.2-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1.2-dev (= 0.1.2-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-grep-matcher-dev
librust-memchr+default-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+use-std-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+default-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+libc-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2+use-std-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2+default-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2+libc-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2.2+use-std-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0+default-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0+libc-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2.2.0+use-std-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0-dev (= 2.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-nitrokey+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-sys+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-object+all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+coff-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+compression-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+default-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+elf-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+flate2-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+macho-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+pe-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+read-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+read-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+std-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+write-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+write-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+coff-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+compression-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+default-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+elf-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+flate2-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+macho-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+pe-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+read-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+read-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+std-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+write-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+write-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+coff-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+compression-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+default-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+elf-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+flate2-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+macho-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+pe-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+read-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+read-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+std-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+write-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20+write-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+coff-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+compression-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+default-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+elf-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+flate2-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+macho-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+pe-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+read-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+read-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+std-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+write-core-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0+write-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.20.0-dev (= 0.20.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-pcre2-sys+default-dev (= 0.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0+default-dev (= 0.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0-dev (= 0.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2+default-dev (= 0.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2-dev (= 0.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2.1+default-dev (= 0.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2.1-dev (= 0.2.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pcre2-sys-dev
librust-regex-syntax+default-dev (= 0.6.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0+default-dev (= 0.6.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0-dev (= 0.6.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6+default-dev (= 0.6.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6-dev (= 0.6.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6.6+default-dev (= 0.6.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6.6-dev (= 0.6.6-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-regex-syntax-dev
librust-roxmltree+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-roxmltree-dev
librust-xmlparser+default-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser+std-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0+default-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0+std-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13+default-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13+std-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3+default-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3+std-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3-dev (= 0.13.3-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-xmlparser-dev
libscalar-list-utils-perl (= 1:1.62)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libselinux-dev
виртуален пакет, предлаган от libselinux1-dev
libsemanage-dev
виртуален пакет, предлаган от libsemanage1-dev
libsepol-dev
виртуален пакет, предлаган от libsepol1-dev
libsingular
виртуален пакет, предлаган от libsingular4m1
libsingular-dev
виртуален пакет, предлаган от libsingular4-dev
libsocket-perl (= 2.033)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libsocl-any-1.3-0
виртуален пакет, предлаган от libsocl-1.3-0
libssw-dev (1.2.4-1)
Development headers and static libraries for libssw
libssw-dev
виртуален пакет, предлаган от libssw-dev
libstarpu-any-1.3-0
виртуален пакет, предлаган от libstarpu-1.3-0
libstarpu-any-dev
виртуален пакет, предлаган от libstarpu-dev
libstarpu-anyfft-1.3-0
виртуален пакет, предлаган от libstarpufft-1.3-0
libstarpu-anympi-1.3-0
виртуален пакет, предлаган от libstarpumpi-1.3-0
libstorable-perl (= 3.26)
виртуален пакет, предлаган от perl
libsys-syslog-perl (= 0.36)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtcl
виртуален пакет, предлаган от libtcl8.7, libtcl9.0
libtest-harness-perl (= 3.44)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtest-simple-perl (= 1.302190)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtest-tester-perl (= 1.302190)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtest-use-ok-perl (= 1.302190)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtext-balanced-perl (= 2.04)
виртуален пакет, предлаган от perl
libthread-queue-perl (= 3.14)
виртуален пакет, предлаган от perl
libthreads-perl (= 2.27)
виртуален пакет, предлаган от perl
libthreads-shared-perl (= 1.64)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtime-hires-perl (= 1.9770)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtime-local-perl (= 1.3000)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtime-piece-perl (= 1.3401)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtinyxml2-6
виртуален пакет, предлаган от libtinyxml2-7
libtk
виртуален пакет, предлаган от libtk8.7
libungif-bin
виртуален пакет, предлаган от giflib-tools
libunicap-dev
виртуален пакет, предлаган от libunicap2-dev
libunicap-docs
виртуален пакет, предлаган от libunicap-doc
libunicode-collate-perl (= 1.31)
виртуален пакет, предлаган от perl
libunwind-x.y
виртуален пакет, предлаган от libunwind-15
libunwind-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libunwind-15-dev
libva-driver-abi-1.0
виртуален пакет, предлаган от libva2
libva-driver-abi-1.1
виртуален пакет, предлаган от libva2
libva-driver-abi-1.2
виртуален пакет, предлаган от libva2
libva-driver-abi-1.3
виртуален пакет, предлаган от libva2
libva-driver-abi-1.4
виртуален пакет, предлаган от libva2
libvala-dev
виртуален пакет, предлаган от libvala-0.44-dev
libvaladoc-dev
виртуален пакет, предлаган от libvaladoc-0.44-dev
libversion-perl (= 1:0.9929)
виртуален пакет, предлаган от perl
libversion-requirements-perl
виртуален пакет, предлаган от perl
libxsloader-perl (= 0.31)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libzephyr4 (3.1.2-3)
Project Athena's notification service - non-Kerberos libraries
libzephyr4
виртуален пакет, предлаган от libzephyr4-krb5
linux-headers-generic
виртуален пакет, предлаган от linux-headers-sparc64-smp, linux-headers-s390x, linux-headers-itanium, linux-headers-arm64, linux-headers-riscv64, linux-headers-m68k, linux-headers-parisc, linux-headers-amd64, linux-headers-powerpc64, linux-headers-powerpc64le, linux-headers-armmp, linux-headers-686-pae
linux-image-generic
виртуален пакет, предлаган от linux-image-powerpc64, linux-image-686-pae, linux-image-m68k, linux-image-parisc, linux-image-amd64, linux-image-riscv64, linux-image-armmp, linux-image-arm64, linux-image-powerpc64le, linux-image-itanium, linux-image-sparc64-smp, linux-image-s390x
linux-kernel-log-daemon
виртуален пакет, предлаган от socklog, rsyslog
linux-latest-image-dbg
виртуален пакет, предлаган от linux-image-rt-armmp-dbg, linux-image-riscv64-dbg, linux-image-686-pae-dbg, linux-image-rt-arm64-dbg, linux-image-arm64-dbg, linux-image-parisc64-dbg, linux-image-m68k-dbg, linux-image-mips32r2el-dbg, linux-image-mckinley-dbg, linux-image-s390x-dbg, linux-image-rt-amd64-dbg, linux-image-powerpc64-dbg, linux-image-loongson-3-dbg, linux-image-5kc-malta-dbg, linux-image-4kc-malta-dbg, linux-image-powerpc64le-dbg, linux-image-rpi-dbg, linux-image-686-dbg, linux-image-rt-686-pae-dbg, linux-image-cloud-amd64-dbg, linux-image-itanium-dbg, linux-image-cloud-arm64-dbg, linux-image-sparc64-dbg, linux-image-amd64-dbg, linux-image-armmp-dbg, linux-image-octeon-dbg, linux-image-armmp-lpae-dbg, linux-image-mips64r2el-dbg, linux-image-parisc-dbg, linux-image-sparc64-smp-dbg, linux-image-marvell-dbg
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta
виртуален пакет, предлаган от linux-image-4kc-malta
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta
виртуален пакет, предлаган от linux-image-5kc-malta
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-686
виртуален пакет, предлаган от linux-image-686
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-686-pae
виртуален пакет, предлаган от linux-image-686-pae
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-amd64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-amd64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-arm64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-arm64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-armmp
виртуален пакет, предлаган от linux-image-armmp
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-armmp-lpae
виртуален пакет, предлаган от linux-image-armmp-lpae
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-cloud-amd64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-cloud-amd64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-cloud-arm64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-cloud-arm64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-itanium
виртуален пакет, предлаган от linux-image-itanium
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-loongson-3
виртуален пакет, предлаган от linux-image-loongson-3
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-m68k
виртуален пакет, предлаган от linux-image-m68k
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-marvell
виртуален пакет, предлаган от linux-image-marvell
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-mckinley
виртуален пакет, предлаган от linux-image-mckinley
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el
виртуален пакет, предлаган от linux-image-mips32r2el
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el
виртуален пакет, предлаган от linux-image-mips64r2el
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-octeon
виртуален пакет, предлаган от linux-image-octeon
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-parisc
виртуален пакет, предлаган от linux-image-parisc
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-parisc64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-parisc64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-powerpc64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-powerpc64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le
виртуален пакет, предлаган от linux-image-powerpc64le
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-riscv64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-riscv64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rpi
виртуален пакет, предлаган от linux-image-rpi
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-686-pae
виртуален пакет, предлаган от linux-image-rt-686-pae
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-amd64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-rt-amd64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-arm64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-rt-arm64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-armmp
виртуален пакет, предлаган от linux-image-rt-armmp
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-s390x
виртуален пакет, предлаган от linux-image-s390x
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-sparc64
виртуален пакет, предлаган от linux-image-sparc64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-sparc64-smp
виртуален пакет, предлаган от linux-image-sparc64-smp
linux-tools-5.19
виртуален пакет, предлаган от linux-perf
logind (= 251.3-2~exp1)
виртуален пакет, предлаган от libpam-systemd
logind (= 251.3-2~exp2)
виртуален пакет, предлаган от libpam-systemd
loop-modules
виртуален пакет, предлаган от loop-modules-5.19.0-trunk-686-di, loop-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, loop-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, loop-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, loop-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, loop-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, loop-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, loop-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, loop-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, loop-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, loop-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, loop-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, loop-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, loop-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, loop-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, loop-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
lpr
виртуален пакет, предлаган от cups-bsd
luatex
виртуален пакет, предлаган от texlive-binaries
lxqt-theme
виртуален пакет, предлаган от lxqt-themes
mail-reader
виртуален пакет, предлаган от evolution, mmh, s-nail, thunderbird
makejvf
виртуален пакет, предлаган от texlive-binaries
md-modules
виртуален пакет, предлаган от md-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, md-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, md-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, md-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, md-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, md-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, md-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, md-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, md-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, md-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, md-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, md-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, md-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, md-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, md-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, md-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, md-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, md-modules-5.19.0-trunk-686-di, md-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, md-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, md-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di
mendexk
виртуален пакет, предлаган от texlive-binaries
mh
виртуален пакет, предлаган от mmh
minix-modules
виртуален пакет, предлаган от minix-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, minix-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, minix-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, minix-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, minix-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, minix-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, minix-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di
mmc-core-modules
виртуален пакет, предлаган от mmc-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-5.19.0-trunk-armmp-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-arm64-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di
mmc-modules
виртуален пакет, предлаган от mmc-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-686-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di
mouse-modules
виртуален пакет, предлаган от mouse-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-686-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di
mtd-core-modules
виртуален пакет, предлаган от kernel-image-5.19.0-trunk-armmp-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di
mtd-modules
виртуален пакет, предлаган от kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, mtd-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, mtd-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, mtd-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
multipath-modules
виртуален пакет, предлаган от multipath-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-686-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
mupen64plus-audio
виртуален пакет, предлаган от mupen64plus-audio-sdl
mupen64plus-audio-abi-2
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.2
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.3
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.3.1
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-debug-abi-2
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-debug-abi-2.0.1
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-frontend-abi-2.1.1
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-frontend-abi-2.1.2
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-gfx-abi-2.1
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-gfx-abi-2.2
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-input
виртуален пакет, предлаган от mupen64plus-input-sdl
mupen64plus-input-abi-2.1
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-rsp
виртуален пакет, предлаган от mupen64plus-rsp-hle, mupen64plus-rsp-z64
mupen64plus-rsp-abi-2
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-ui
виртуален пакет, предлаган от mupen64plus-ui-console
mupen64plus-video
виртуален пакет, предлаган от mupen64plus-video-rice, mupen64plus-video-arachnoid, mupen64plus-video-glide64mk2, mupen64plus-video-glide64, mupen64plus-video-z64
mupen64plus-vidext-abi-3
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
mupen64plus-vidext-abi-3.1
виртуален пакет, предлаган от libmupen64plus2
nbd-modules
виртуален пакет, предлаган от nbd-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-686-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-marvell-di
netpbm-dev
виртуален пакет, предлаган от libnetpbm11-dev
news-reader
виртуален пакет, предлаган от lynx
nfs-modules
виртуален пакет, предлаган от nfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di
nic-extra-modules
виртуален пакет, предлаган от nic-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nic-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nic-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di
nic-modules
виртуален пакет, предлаган от nic-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nic-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nic-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-686-di
nic-pcmcia-modules
виртуален пакет, предлаган от nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-di
nic-shared-modules
виртуален пакет, предлаган от nic-shared-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
nic-usb-modules
виртуален пакет, предлаган от nic-usb-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
nic-wireless-modules
виртуален пакет, предлаган от nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
node-ajv-formats (= 2.1.1)
виртуален пакет, предлаган от node-ajv
node-event-stream (= 4.0.1)
виртуален пакет, предлаган от zx
node-fetch-blob (= 3.1.5)
виртуален пакет, предлаган от node-fetch
node-formdata-polyfill (= 4.0.6)
виртуален пакет, предлаган от node-fetch
node-from (= 0.1.7)
виртуален пакет, предлаган от zx
node-indexes-of (= 1.0.1)
виртуален пакет, предлаган от node-css-loader
node-klona (= 2.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-less-loader
node-map-stream (= 0.1.0)
виртуален пакет, предлаган от zx
node-node-domexception (= 1.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-fetch
node-node-fetch (= 3.1.1)
виртуален пакет, предлаган от node-fetch
node-pause-stream (= 0.0.11)
виртуален пакет, предлаган от zx
node-postcss-modules-local-by-default (= 4.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-css-loader
node-postcss-modules-scope (= 3.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-css-loader
node-postcss-selector-parser (= 6.0.8)
виртуален пакет, предлаган от node-css-loader
node-ps-tree (= 1.2.0)
виртуален пакет, предлаган от zx
node-stream-combiner (= 0.2.2)
виртуален пакет, предлаган от zx
node-types-d3-dsv (= 3.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-d3-dsv, d3-dsv-tools
node-types-d3-hierarchy (= 3.0.2)
виртуален пакет, предлаган от node-d3-hierarchy
node-types-node-fetch (= 3.0.3)
виртуален пакет, предлаган от node-fetch
node-types-ps-tree (= 1.1.2)
виртуален пакет, предлаган от zx
node-web-streams-polyfill (= 3.2.1)
виртуален пакет, предлаган от node-fetch
node-zx (= 7.0.8)
виртуален пакет, предлаган от zx
notification-daemon
виртуален пакет, предлаган от gnome-flashback, phosh, lxqt-notificationd, cinnamon
nvidia-alternative--kmod-alias
виртуален пакет, предлаган от nvidia-alternative
nvidia-alternative-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-alternative
nvidia-driver-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver
nvidia-driver-bin-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver-bin
nvidia-driver-libs-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver-libs
nvidia-firmware-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-support
nvidia-glx-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver
nvidia-kernel-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-510.73.08
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-support
nvidia-settings-gtk-510.73.05
виртуален пакет, предлаган от nvidia-settings
nvidia-texture-tools
виртуален пакет, предлаган от libnvtt-bin
nvidia-vulkan-icd-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-vulkan-icd
objc-compiler
виртуален пакет, предлаган от clang-15
opencl-icd
виртуален пакет, предлаган от pocl-opencl-icd, nvidia-opencl-icd
opencl-icd-1.1-1
виртуален пакет, предлаган от pocl-opencl-icd
opencl-icd-1.2-1
виртуален пакет, предлаган от pocl-opencl-icd
openldap-utils
виртуален пакет, предлаган от ldap-utils
pandoc-abi (= 1.21-1)
виртуален пакет, предлаган от pandoc
pata-modules
виртуален пакет, предлаган от pata-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, pata-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, pata-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, pata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, pata-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, pata-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, pata-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, pata-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, pata-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, pata-modules-5.19.0-trunk-686-di, pata-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, pata-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
pbmwbmp
виртуален пакет, предлаган от netpbm
pcmcia-modules
виртуален пакет, предлаган от pcmcia-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-itanium-di
pcmcia-storage-modules
виртуален пакет, предлаган от pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-686-di
pcsc-ifd-handler
виртуален пакет, предлаган от libifd-cyberjack6
pd
виртуален пакет, предлаган от puredata-core
pd-utils
виртуален пакет, предлаган от puredata-utils
pdf-viewer
виртуален пакет, предлаган от evince, gv, okular
pdftohtml
виртуален пакет, предлаган от poppler-utils
perl-mapscript
виртуален пакет, предлаган от libmapscript-perl
perl-modules
виртуален пакет, предлаган от perl-modules-5.36
perl-xs-dev
виртуален пакет, предлаган от libperl-dev
perlapi-5.36.0
виртуален пакет, предлаган от perl-base
perlmagick (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
Perl interface to ImageMagick -- dummy package
perlmagick
виртуален пакет, предлаган от libimage-magick-perl
perlmagick (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
виртуален пакет, предлаган от libimage-magick-q16-perl
petsc-complex3.17-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc-complex3.17-dbg
petsc3.17-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc-real3.17-dbg
petsc64-3.17-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc64-real3.17-dbg
petsc64-complex3.17-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc64-complex3.17-dbg
php (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (default)
php
виртуален пакет, предлаган от php8.2
php-bcmath (2:8.2+93~exp1)
Bcmath module for PHP [default]
php-bcmath
виртуален пакет, предлаган от php8.2-bcmath
php-bz2 (2:8.2+93~exp1)
bzip2 module for PHP [default]
php-bz2
виртуален пакет, предлаган от php8.2-bz2
php-calendar
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-cgi (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary) (default)
php-cgi
виртуален пакет, предлаган от php8.2-cgi
php-cli (2:8.2+93~exp1)
command-line interpreter for the PHP scripting language (default)
php-cli
виртуален пакет, предлаган от php8.2-cli
php-ctype
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-curl (2:8.2+93~exp1)
CURL module for PHP [default]
php-curl
виртуален пакет, предлаган от php8.2-curl
php-dba
виртуален пакет, предлаган от php8.2-dba
php-dom
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php-enchant (2:8.2+93~exp1)
Enchant module for PHP [default]
php-enchant
виртуален пакет, предлаган от php8.2-enchant
php-exif
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-ffi
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-fileinfo
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-fpm (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary) (default)
php-fpm
виртуален пакет, предлаган от php8.2-fpm
php-ftp
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-gd (2:8.2+93~exp1)
GD module for PHP [default]
php-gd
виртуален пакет, предлаган от php8.2-gd
php-gmp (2:8.2+93~exp1)
GMP module for PHP [default]
php-gmp
виртуален пакет, предлаган от php8.2-gmp
php-iconv
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-imap (2:8.2+93~exp1)
IMAP module for PHP [default]
php-imap
виртуален пакет, предлаган от php8.2-imap
php-intl (2:8.2+93~exp1)
Internationalisation module for PHP [default]
php-intl
виртуален пакет, предлаган от php8.2-intl
php-json (2:8.2+93~exp1)
JSON module for PHP [default]
php-json
виртуален пакет, предлаган от php8.2-cgi, php8.2-phpdbg, php8.2-cli, libapache2-mod-php8.2, php8.2-fpm, libphp8.2-embed
php-ldap (2:8.2+93~exp1)
LDAP module for PHP [default]
php-ldap
виртуален пакет, предлаган от php8.2-ldap
php-mbstring (2:8.2+93~exp1)
MBSTRING module for PHP [default]
php-mbstring
виртуален пакет, предлаган от php8.2-mbstring
php-mysqli
виртуален пакет, предлаган от php8.2-mysql
php-mysqlnd
виртуален пакет, предлаган от php8.2-mysql
php-nrk-predis (= 2.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от php-predis
php-odbc (2:8.2+93~exp1)
ODBC module for PHP [default]
php-odbc
виртуален пакет, предлаган от php8.2-odbc
php-opcache
виртуален пакет, предлаган от php8.2-opcache
php-pdo
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-pdo-dblib
виртуален пакет, предлаган от php8.2-sybase
php-pdo-firebird
виртуален пакет, предлаган от php8.2-interbase
php-pdo-mysql
виртуален пакет, предлаган от php8.2-mysql
php-pdo-odbc
виртуален пакет, предлаган от php8.2-odbc
php-pdo-pgsql
виртуален пакет, предлаган от php8.2-pgsql
php-pdo-sqlite
виртуален пакет, предлаган от php8.2-sqlite3
php-pgsql (2:8.2+93~exp1)
PostgreSQL module for PHP [default]
php-pgsql
виртуален пакет, предлаган от php8.2-pgsql
php-phar
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-phpdbg (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (PHPDBG binary) (default)
php-phpdbg
виртуален пакет, предлаган от php8.2-phpdbg
php-posix
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-pspell (2:8.2+93~exp1)
pspell module for PHP [default]
php-pspell
виртуален пакет, предлаган от php8.2-pspell
php-psr-log-implementation (= 3.0.0)
виртуален пакет, предлаган от php-monolog
php-readline (2:8.2+93~exp1)
readline module for PHP [default]
php-readline
виртуален пакет, предлаган от php8.2-readline
php-shmop
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-simplexml
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php-snmp (2:8.2+93~exp1)
SNMP module for PHP [default]
php-snmp
виртуален пакет, предлаган от php8.2-snmp
php-soap (2:8.2+93~exp1)
SOAP module for PHP [default]
php-soap
виртуален пакет, предлаган от php8.2-soap
php-sockets
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-sqlite3 (2:8.2+93~exp1)
SQLite3 module for PHP [default]
php-sqlite3
виртуален пакет, предлаган от php8.2-sqlite3
php-sysvmsg
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-sysvsem
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-sysvshm
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-tidy (2:8.2+93~exp1)
tidy module for PHP [default]
php-tidy
виртуален пакет, предлаган от php8.2-tidy
php-tokenizer
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php-xml (2:8.2+93~exp1)
DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP [default]
php-xml
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php-xmlreader
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php-xmlwriter
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php-xsl
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php-zip (2:8.2+93~exp1)
Zip module for PHP [default]
php-zip
виртуален пакет, предлаган от php8.2-zip
php8.2-calendar
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-ctype
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-dom
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php8.2-exif
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-ffi
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-fileinfo
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-ftp
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-gettext
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-iconv
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-json
виртуален пакет, предлаган от php8.2-cgi, php8.2-cli, libapache2-mod-php8.2, php8.2-phpdbg, php8.2-fpm, libphp8.2-embed
php8.2-mysqli
виртуален пакет, предлаган от php8.2-mysql
php8.2-mysqlnd
виртуален пакет, предлаган от php8.2-mysql
php8.2-pdo
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-pdo-dblib
виртуален пакет, предлаган от php8.2-sybase
php8.2-pdo-firebird
виртуален пакет, предлаган от php8.2-interbase
php8.2-pdo-mysql
виртуален пакет, предлаган от php8.2-mysql
php8.2-pdo-odbc
виртуален пакет, предлаган от php8.2-odbc
php8.2-pdo-pgsql
виртуален пакет, предлаган от php8.2-pgsql
php8.2-pdo-sqlite
виртуален пакет, предлаган от php8.2-sqlite3
php8.2-phar
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-posix
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-shmop
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-simplexml
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php8.2-sockets
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-sysvmsg
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-sysvsem
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-sysvshm
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-tokenizer
виртуален пакет, предлаган от php8.2-common
php8.2-xmlreader
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php8.2-xmlwriter
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
php8.2-xsl (8.2.0~alpha3-1)
XSL module for PHP (dummy)
php8.2-xsl
виртуален пакет, предлаган от php8.2-xml
phpapi-20210903
виртуален пакет, предлаган от php8.2-cgi, php8.2-fpm, libphp8.2-embed, libapache2-mod-php8.2, php8.2-cli, php8.2-phpdbg
pkg-config (= 0.29-1)
виртуален пакет, предлаган от pkgconf
pnmtopng
виртуален пакет, предлаган от netpbm
podlators-perl (= 4.14)
виртуален пакет, предлаган от perl
polkit-1-auth-agent
виртуален пакет, предлаган от gnome-flashback, lxqt-policykit, phosh
portmap
виртуален пакет, предлаган от rpcbind
postgresql-14-postgis
виртуален пакет, предлаган от postgresql-14-postgis-3
postgresql-14-postgis-scripts
виртуален пакет, предлаган от postgresql-14-postgis-3-scripts
postgresql-15-jit-llvm (= 13)
виртуален пакет, предлаган от postgresql-15
postgresql-client
виртуален пакет, предлаган от postgresql-client-15
postgresql-contrib-15
виртуален пакет, предлаган от postgresql-15
postgresql-plperl
виртуален пакет, предлаган от postgresql-plperl-15
postgresql-plpython3
виртуален пакет, предлаган от postgresql-plpython3-15
postgresql-pltcl
виртуален пакет, предлаган от postgresql-pltcl-15
postgresql-postgis
виртуален пакет, предлаган от postgresql-14-postgis-3
postgresql-postgis-scripts
виртуален пакет, предлаган от postgresql-14-postgis-3-scripts
postscript-viewer
виртуален пакет, предлаган от evince, gv, okular
ppp-modules
виртуален пакет, предлаган от ppp-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-686-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-arm64-di
protobuf-api-28-0
виртуален пакет, предлаган от libprotobuf-dev
protobuf-api-30-0
виртуален пакет, предлаган от libprotobuf-dev
protobuf-api-31-0
виртуален пакет, предлаган от libprotobuf-dev
pure-ftpd (1.0.47-4) [debports]
Secure and efficient FTP server
pure-ftpd
виртуален пакет, предлаган от pure-ftpd-postgresql, pure-ftpd-mysql, pure-ftpd-ldap
pypy3-cffi (= 1.15.0)
виртуален пакет, предлаган от pypy3-lib
pypy3-cffi-backend-api-10241
виртуален пакет, предлаган от pypy3-lib
pypy3-cffi-backend-api-max (= 10495)
виртуален пакет, предлаган от pypy3-lib
pypy3-cffi-backend-api-min (= 9729)
виртуален пакет, предлаган от pypy3-lib
python-clang-x.y
виртуален пакет, предлаган от python3-clang-15
python-imaging-dbg
виртуален пакет, предлаган от python-pil-dbg
python-imaging-tk
виртуален пакет, предлаган от python-pil.imagetk
python-imaging-tk-dbg
виртуален пакет, предлаган от python-pil.imagetk-dbg
python-pillow
виртуален пакет, предлаган от python-pil
python2.7-exactimage
виртуален пакет, предлаган от python-exactimage
python2.7-faulthandler
виртуален пакет, предлаган от python-faulthandler
python2.7-gps
виртуален пакет, предлаган от python-gps
python2.7-grpcio
виртуален пакет, предлаган от python-grpcio
python2.7-mlt
виртуален пакет, предлаган от python-mlt
python2.7-pil
виртуален пакет, предлаган от python-pil
python2.7-pil.imagetk
виртуален пакет, предлаган от python-pil.imagetk
python2.7-pyproj
виртуален пакет, предлаган от python-pyproj
python2.7-scipy
виртуален пакет, предлаган от python-scipy
python2.7-selinux
виртуален пакет, предлаган от python-selinux
python2.7-sqlalchemy-ext
виртуален пакет, предлаган от python-sqlalchemy-ext
python2.7-sss
виртуален пакет, предлаган от python-sss
python2.7-tdb
виртуален пакет, предлаган от python-tdb
python3-f2py
виртуален пакет, предлаган от python3-numpy
python3-lldb-x.y
виртуален пакет, предлаган от python3-lldb-15
python3-numpy-abi9
виртуален пакет, предлаган от python3-numpy
python3-numpy-api15
виртуален пакет, предлаган от python3-numpy
python3-numpy-dev
виртуален пакет, предлаган от python3-numpy
python3-pillow
виртуален пакет, предлаган от python3-pil
python3.10-graph-tool
виртуален пакет, предлаган от python3-graph-tool
python3.10-numpy
виртуален пакет, предлаган от python3-numpy
python3.10-ost
виртуален пакет, предлаган от python3-ost
python3.10-protobuf
виртуален пакет, предлаган от python3-protobuf
python3.10-slepc4py-64-complex3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-64-complex3.17
python3.10-slepc4py-64-real3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-64-real3.17
python3.10-slepc4py-complex3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-complex3.17
python3.10-slepc4py-real3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-real3.17
python3.10-tinyobjloader
виртуален пакет, предлаган от python3-tinyobjloader
python3.10-vtk-dicom
виртуален пакет, предлаган от python3-vtk-dicom
python3.6-grpcio
виртуален пакет, предлаган от python3-grpcio
python3.7-gdbm
виртуален пакет, предлаган от python3-gdbm
python3.7-grpcio
виртуален пакет, предлаган от python3-grpcio
python3.7-selinux
виртуален пакет, предлаган от python3-selinux
python3.7-sss
виртуален пакет, предлаган от python3-sss
python3.7-tdb
виртуален пакет, предлаган от python3-tdb
python3.7-tk
виртуален пакет, предлаган от python3-tk
python3.8-gdbm
виртуален пакет, предлаган от python3-gdbm
python3.8-tk
виртуален пакет, предлаган от python3-tk
python3.9-numpy
виртуален пакет, предлаган от python3-numpy
python3.9-openvdb
виртуален пакет, предлаган от python3-openvdb
python3.9-protobuf
виртуален пакет, предлаган от python3-protobuf
python3.9-ptrace
виртуален пакет, предлаган от python3-ptrace
python3.9-slepc4py-64-complex3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-64-complex3.17
python3.9-slepc4py-64-real3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-64-real3.17
python3.9-slepc4py-complex3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-complex3.17
python3.9-slepc4py-real3.17
виртуален пакет, предлаган от python3-slepc4py-real3.17
python3.9-tinyobjloader
виртуален пакет, предлаган от python3-tinyobjloader
python3.9-vtk-dicom
виртуален пакет, предлаган от python3-vtk-dicom
qt6-base-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6core6
qt6-declarative-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6qml6
qt6-designer-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6designer6
qt6-help-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6help6
qt6-jsonrpc-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6jsonrpc6
qt6-languageserver-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6languageserver6
qt6-uitools-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6uitools6
qt6-webengine-abi (= 6.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libqt6webenginecore6
qtbase-abi-5-12-3
виртуален пакет, предлаган от libqt5core5a
qtbase-abi-5-15-5
виртуален пакет, предлаган от libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-12-3
виртуален пакет, предлаган от libqt5qml5
qtdeclarative-abi-5-15-5
виртуален пакет, предлаган от libqt5qml5
qtscript-abi-5-6-0
виртуален пакет, предлаган от libqt5script5
qtscxml-abi-5-15-5
виртуален пакет, предлаган от libqt5scxml5
qtsvg-abi-5-12-2
виртуален пакет, предлаган от libqt5svg5
qtsvg-abi-5-15-5
виртуален пакет, предлаган от libqt5svg5
qtwayland-client-abi-5-15-5
виртуален пакет, предлаган от libqt5waylandclient5
qtwayland-compositor-abi-5-15-5
виртуален пакет, предлаган от libqt5waylandcompositor5
qtwebengine-abi-5-15-10
виртуален пакет, предлаган от libqt5webenginecore5
quake-engine
виртуален пакет, предлаган от darkplaces
quake-engine-server
виртуален пакет, предлаган от darkplaces-server
rdoc
виртуален пакет, предлаган от ruby
readline-editor
виртуален пакет, предлаган от rlfe
resolvconf
виртуален пакет, предлаган от systemd-resolved
rfkill-modules
виртуален пакет, предлаган от rfkill-modules-5.19.0-trunk-686-di, rfkill-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, rfkill-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
rtc-modules
виртуален пакет, предлаган от kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-marvell-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di
ruby-aws-sdk-core (= 2.9.32-2)
виртуален пакет, предлаган от ruby-aws-sdk
ruby-aws-sdk-resources (= 2.9.32-2)
виртуален пакет, предлаган от ruby-aws-sdk
ruby-rails (= 5.2.6)
виртуален пакет, предлаган от diaspora
ruby-railties (= 5.2.6)
виртуален пакет, предлаган от diaspora
rubygems
виртуален пакет, предлаган от ruby
sata-modules
виртуален пакет, предлаган от sata-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, sata-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, sata-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, sata-modules-5.19.0-trunk-686-di, sata-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, sata-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, sata-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, sata-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, sata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, sata-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, sata-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, sata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, sata-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, sata-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
scsi-core-modules
виртуален пакет, предлаган от scsi-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di
scsi-modules
виртуален пакет, предлаган от scsi-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-686-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di
scsi-nic-modules
виртуален пакет, предлаган от scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-686-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-arm64-di
serial-modules
виртуален пакет, предлаган от serial-modules-5.19.0-trunk-686-di, serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, serial-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, serial-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, serial-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, serial-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, serial-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di
sip-api-12.0
виртуален пакет, предлаган от python-sip
sip-api-12.1
виртуален пакет, предлаган от python-sip
sip-api-12.2
виртуален пакет, предлаган от python-sip
sip-api-12.3
виртуален пакет, предлаган от python-sip
sip-api-12.4
виртуален пакет, предлаган от python-sip
sip-api-12.5
виртуален пакет, предлаган от python-sip
sip-api-12.6
виртуален пакет, предлаган от python-sip
sip-py3api-12.0
виртуален пакет, предлаган от python3-sip
sip-py3api-12.1
виртуален пакет, предлаган от python3-sip
sip-py3api-12.2
виртуален пакет, предлаган от python3-sip
sip-py3api-12.3
виртуален пакет, предлаган от python3-sip
sip-py3api-12.4
виртуален пакет, предлаган от python3-sip
sip-py3api-12.5
виртуален пакет, предлаган от python3-sip
sip-py3api-12.6
виртуален пакет, предлаган от python3-sip
slapd-smbk5pwd (2.6.2+dfsg-1~exp1)
transitional package for slapd-contrib
slapd-smbk5pwd
виртуален пакет, предлаган от slapd-contrib
sound-modules
виртуален пакет, предлаган от sound-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, sound-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, sound-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, sound-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, sound-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, sound-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, sound-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, sound-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, sound-modules-5.19.0-trunk-686-di
speakup-modules
виртуален пакет, предлаган от speakup-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-686-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di
sphinx (= 5.1.1-1)
виртуален пакет, предлаган от python3-sphinx
squashfs-modules
виртуален пакет, предлаган от squashfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di
ssh-askpass
виртуален пакет, предлаган от lxqt-openssh-askpass, ssh-askpass-fullscreen
starpu-any-examples
виртуален пакет, предлаган от starpu-examples
starpu-any-tools
виртуален пакет, предлаган от starpu-tools
stunnel
виртуален пакет, предлаган от stunnel4
system-log-daemon
виртуален пакет, предлаган от socklog, rsyslog
systemd-sysusers (= 251.3-2~exp1)
виртуален пакет, предлаган от systemd, systemd-standalone-sysusers
systemd-sysusers (= 251.3-2~exp2)
виртуален пакет, предлаган от systemd-standalone-sysusers, systemd
systemd-tmpfiles (= 251.3-2~exp1)
виртуален пакет, предлаган от systemd, systemd-standalone-tmpfiles
systemd-tmpfiles (= 251.3-2~exp2)
виртуален пакет, предлаган от systemd, systemd-standalone-tmpfiles
tcldoc
виртуален пакет, предлаган от tcl9.0-doc, tcl8.7-doc
tclsh
виртуален пакет, предлаган от tcl
tcltls
виртуален пакет, предлаган от tcl-tls
tdb-dev
виртуален пакет, предлаган от libtdb-dev
telnet-client
виртуален пакет, предлаган от netkit-telnet
telnet-server
виртуален пакет, предлаган от netkit-telnetd
texlive-base-bin
виртуален пакет, предлаган от texlive-binaries
time-daemon
виртуален пакет, предлаган от chrony, systemd-timesyncd
tkdoc
виртуален пакет, предлаган от tk8.7-doc
udf-modules
виртуален пакет, предлаган от udf-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, udf-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, udf-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, udf-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, udf-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, udf-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, udf-modules-5.19.0-trunk-686-di, udf-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, udf-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, udf-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, udf-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, udf-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, udf-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, udf-modules-5.19.0-trunk-octeon-di
ufs-modules
виртуален пакет, предлаган от ufs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di
uinput-modules
виртуален пакет, предлаган от uinput-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-686-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
update-notifier
виртуален пакет, предлаган от gnome-packagekit
ups-monitor
виртуален пакет, предлаган от nut-client
usb-modules
виртуален пакет, предлаган от usb-modules-5.19.0-trunk-686-di, usb-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, usb-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, usb-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, usb-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, usb-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, usb-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, usb-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, usb-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, usb-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, usb-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, usb-modules-5.19.0-trunk-parisc-di
usb-serial-modules
виртуален пакет, предлаган от usb-serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-686-di
usb-storage-modules
виртуален пакет, предлаган от usb-storage-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-686-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-arm64-di
va-driver
виртуален пакет, предлаган от mesa-va-drivers
vdpau-driver
виртуален пакет, предлаган от mesa-vdpau-drivers, nvidia-vdpau-driver
virtualbox-guest-modules
виртуален пакет, предлаган от linux-image-686-pae, linux-image-rt-amd64, linux-image-cloud-amd64, linux-image-rt-686-pae, linux-image-amd64, linux-image-686
vulkan-icd
виртуален пакет, предлаган от nvidia-vulkan-icd
watch
виртуален пакет, предлаган от procps
wicd-client
виртуален пакет, предлаган от wicd-curses, wicd-gtk, wicd-cli
wireguard-modules (= 1.0.0)
виртуален пакет, предлаган от linux-image-686-pae, linux-image-4kc-malta, linux-image-cloud-amd64, linux-image-octeon, linux-image-powerpc64, linux-image-rt-686-pae, linux-image-mips32r2el, linux-image-cloud-arm64, linux-image-m68k, linux-image-parisc, linux-image-mips64r2el, linux-image-rt-armmp, linux-image-armmp-lpae, linux-image-rt-amd64, linux-image-arm64, linux-image-mckinley, linux-image-riscv64, linux-image-parisc64, linux-image-s390x, linux-image-rt-arm64, linux-image-powerpc64le, linux-image-5kc-malta, linux-image-686, linux-image-rpi, linux-image-marvell, linux-image-loongson-3, linux-image-amd64, linux-image-armmp, linux-image-itanium, linux-image-sparc64-smp, linux-image-sparc64
wish
виртуален пакет, предлаган от tk
wordlist
виртуален пакет, предлаган от wfrench
worldforge-server
виртуален пакет, предлаган от cyphesis-cpp
www-browser
виртуален пакет, предлаган от lynx, epiphany-browser, links2, links
x-display-manager
виртуален пакет, предлаган от gdm3
x-session-manager
виртуален пакет, предлаган от ukui-session-manager, lxqt-session, xfce4-session
x-terminal-emulator
виртуален пакет, предлаган от mlterm, qterminal, xterm, mlterm-tiny, pterm
x-window-manager
виртуален пакет, предлаган от sawfish, muffin, fluxbox, cinnamon, xfwm4, bspwm, ukwm
xfce-keyboard-shortcuts
виртуален пакет, предлаган от libxfce4ui-common
xfs-modules
виртуален пакет, предлаган от xfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di
xorg-driver-video
виртуален пакет, предлаган от xserver-xorg-video-nvidia
xpdf-utils
виртуален пакет, предлаган от poppler-utils
xserver-xorg-video-nvidia-any
виртуален пакет, предлаган от xserver-xorg-video-nvidia
zephyr-server (3.1.2-3)
Project Athena's notification service - non-Kerberos server
zephyr-server
виртуален пакет, предлаган от zephyr-server-krb5