Списък на файловете в пакета default-jdk-headless в experimental, архитектура s390x

/usr/share/doc/default-jdk-headless