Пакети в „experimental“, Под-раздел virtual

aide-binary
виртуален пакет, предлаган от aide
binutils-gold
виртуален пакет, предлаган от binutils
binutils-hppa64
виртуален пакет, предлаган от binutils-hppa64-linux-gnu
binutils-i586-gnu
виртуален пакет, предлаган от binutils-i686-gnu
binutils-i586-kfreebsd-gnu
виртуален пакет, предлаган от binutils-i686-kfreebsd-gnu
binutils-i586-linux-gnu
виртуален пакет, предлаган от binutils-i686-linux-gnu
blacs-mpi-test
виртуален пакет, предлаган от scalapack-mpi-test
blacs-test-common
виртуален пакет, предлаган от scalapack-test-common
broadcom-sta-modules
виртуален пакет, предлаган от broadcom-sta-dkms
c++-compiler
виртуален пакет, предлаган от clang-18, clang-17, clang-16
c-compiler
виртуален пакет, предлаган от clang-17, clang-16, clang-18
clamav-data
виртуален пакет, предлаган от clamav-freshclam
cln-dev
виртуален пакет, предлаган от libcln-dev
configured-network
виртуален пакет, предлаган от ppp-udeb
convert-bdic
виртуален пакет, предлаган от qt6-webengine-dev-tools
cron-daemon
виртуален пакет, предлаган от cron
dbus-session-bus
виртуален пакет, предлаган от dbus-x11, dbus-user-session
dbus-system-bus (= 1.15.6-2)
виртуален пакет, предлаган от dbus
dbus-system-bus (= 1.15.8-2)
виртуален пакет, предлаган от dbus
dbus-system-bus (= 1.15.8-3)
виртуален пакет, предлаган от dbus
default-dbus-session-bus
виртуален пакет, предлаган от dbus-user-session
default-dbus-system-bus
виртуален пакет, предлаган от dbus
dh-sequence-ada-library
виртуален пакет, предлаган от dh-ada-library
dh-sequence-elpa
виртуален пакет, предлаган от dh-elpa
dh-sequence-kf5
виртуален пакет, предлаган от pkg-kde-tools
dh-sequence-pkgkde-symbolshelper
виртуален пакет, предлаган от pkg-kde-tools
dh-sequence-ppp
виртуален пакет, предлаган от ppp-dev
dh-sequence-qmlcdeps
виртуален пакет, предлаган от pkg-kde-tools
dh-sequence-runit
виртуален пакет, предлаган от dh-runit
dh-sequence-sodeps
виртуален пакет, предлаган от pkg-kde-tools
dict-freedict
виртуален пакет, предлаган от dict-freedict-swa-eng
doctrine
виртуален пакет, предлаган от php-doctrine-orm
dtc
виртуален пакет, предлаган от dtc-postfix-courier
dtkcore-bin
виртуален пакет, предлаган от libdtkcore5-bin
egl-icd
виртуален пакет, предлаган от nvidia-egl-icd
elf-binutils
виртуален пакет, предлаган от binutils
erlang-abi (= 17.0)
виртуален пакет, предлаган от erlang-base
erlang-abi-17.0
виртуален пакет, предлаган от erlang-base
erlang-doc-html
виртуален пакет, предлаган от erlang-doc
erlang-pcre (= 8.44)
виртуален пакет, предлаган от erlang-base
firmware-nvidia-gsp (= 535.43.02)
виртуален пакет, предлаган от firmware-nvidia-gsp
firmware-nvidia-gsp-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от firmware-nvidia-gsp
fortran-compiler
виртуален пакет, предлаган от flang-18, flang-17
gap-kernel-8
виртуален пакет, предлаган от gap-core
gfortran-mod-15
виртуален пакет, предлаган от flang-18, flang-17
gir1.2-flatpak-1.0-dev (= 1.15.6-1)
виртуален пакет, предлаган от libflatpak-dev
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.12-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.14-2)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.14-2+b1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.16-1)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.16-2)
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gpastegtk-3
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gpaste-2
gir1.2-gpastegtk-4
виртуален пакет, предлаган от gir1.2-gpaste-2
gir1.2-metatest-13
виртуален пакет, предлаган от libmutter-test-13
gir1.2-xdp-1.0-dev (= 0.7.1-3)
виртуален пакет, предлаган от libportal-dev
gir1.2-xdpgtk3-1.0-dev (= 0.7.1-3)
виртуален пакет, предлаган от libportal-gtk3-dev
gir1.2-xdpgtk4-1.0-dev (= 0.7.1-3)
виртуален пакет, предлаган от libportal-gtk4-dev
git-completion
виртуален пакет, предлаган от git
git-core
виртуален пакет, предлаган от git
gnome-extensions-app
виртуален пакет, предлаган от gnome-shell-extension-prefs
gnupg-agent (2.4.3-2)
GNU privacy guard - cryptographic agent (dummy transitional package)
gnupg-agent
виртуален пакет, предлаган от gpg-agent
golang-gir-gio-2.0
виртуален пакет, предлаган от golang-gir-gio-2.0-dev
golang-gir-glib-2.0
виртуален пакет, предлаган от golang-gir-glib-2.0-dev
golang-gir-gobject-2.0
виртуален пакет, предлаган от golang-gir-gobject-2.0-dev
golang-github-grpc-grpc-go-dev
виртуален пакет, предлаган от golang-google-grpc-dev
golang-toml-dev
виртуален пакет, предлаган от golang-github-burntsushi-toml-dev
graphviz-dev
виртуален пакет, предлаган от libgraphviz-dev
gsettings-backend
виртуален пакет, предлаган от xfconf-gsettings-backend
hdf5-plugin-zfp
виртуален пакет, предлаган от hdf5-filter-plugin-zfp-serial
httpd
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
httpd-cgi
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
imap-client
виртуален пакет, предлаган от mew-beta, mew
irb
виртуален пакет, предлаган от ruby
java-runtime (= 17)
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java-runtime (= 21)
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java-runtime-headless (= 17)
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java-runtime-headless (= 21)
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java10-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java10-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java10-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java10-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java11-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java11-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java11-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java11-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java12-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java12-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java12-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java12-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java13-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java13-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java13-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java13-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java14-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java14-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java14-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java14-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java15-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java15-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java15-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java15-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java16-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java16-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java16-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java16-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java17-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java17-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java17-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java17-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java18-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java18-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java18-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java18-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java19-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java19-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java19-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java19-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java2-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java2-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java2-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java2-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java20-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java20-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java20-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java20-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java21-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java21-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java21-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java21-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java5-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java5-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java5-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java5-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java6-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java6-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java6-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java6-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java7-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java7-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java7-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java7-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java8-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java8-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java8-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java8-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
java9-runtime
виртуален пакет, предлаган от default-jre
java9-runtime-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jre-headless
java9-sdk
виртуален пакет, предлаган от default-jdk
java9-sdk-headless
виртуален пакет, предлаган от default-jdk-headless
kramdown-rfc
виртуален пакет, предлаган от ruby-kramdown-rfc2629
ldap-client
виртуален пакет, предлаган от ldap-utils
ldap-server
виртуален пакет, предлаган от slapd
lib32c-dev
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev-i386, libc6-dev-s390, libc6-dev-powerpc, libc6-dev-mips32
lib64c-dev
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev-amd64
libansicolor-perl (= 5.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
libapache2-mod-php
виртуален пакет, предлаган от libapache2-mod-php8.3
libarchive-tar-perl (= 2.40)
виртуален пакет, предлаган от perl
libattribute-handlers-perl (= 1.03)
виртуален пакет, предлаган от perl
libautodie-perl (= 2.36)
виртуален пакет, предлаган от perl
libbfd-dev
виртуален пакет, предлаган от binutils-dev
libblacs-mpi-dev
виртуален пакет, предлаган от libscalapack-openmpi-dev, libscalapack64-mpi-dev, libscalapack-mpi-dev, libscalapack-mpich-dev
libc++-x.y
виртуален пакет, предлаган от libc++1-17, libc++1-16, libc++1-18
libc++-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libc++-18-dev, libc++-16-dev, libc++-17-dev
libc++-x.y-dev-wasm32
виртуален пакет, предлаган от libc++-18-dev-wasm32
libc++abi-x.y
виртуален пакет, предлаган от libc++abi1-17, libc++abi1-16, libc++abi1-18
libc++abi-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libc++abi-16-dev, libc++abi-17-dev, libc++abi-18-dev
libc++abi-x.y-dev-wasm32
виртуален пакет, предлаган от libc++abi-18-dev-wasm32
libc-dbg
виртуален пакет, предлаган от libc6-dbg
libc-dev (= 2.38-3)
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev
libc-udeb
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libc6 (2.38-3)
GNU C Library: Shared libraries
libc6
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libc6-dbgsym
виртуален пакет, предлаган от libc6-dbg
libc6-i686
виртуален пакет, предлаган от libc6
libclc-x.y
виртуален пакет, предлаган от libclc-18
libclc-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libclc-18-dev
libcolt-java
виртуален пакет, предлаган от libcolt-free-java
libcompress-raw-bzip2-perl (= 2.204.001)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcompress-raw-zlib-perl (= 2.204.001)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcompress-zlib-perl (= 2.204)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcpan-meta-perl (= 2.150010)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcpan-meta-requirements-perl (= 2.140)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcpan-meta-yaml-perl (= 0.018)
виртуален пакет, предлаган от perl
libcrypt1-dev
виртуален пакет, предлаган от libcrypt-dev
libcuda-10.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-10.1-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-10.2-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.1-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.2-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.3-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.4-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.6-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.7-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-11.8-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-12.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-12.1-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-12.2-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-7.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-7.5-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-8.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.0-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.1-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda-9.2-1
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda.so.1 (= 535.43.02)
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libcuda1-any
виртуален пакет, предлаган от libcuda1
libdcmtk18-dev
виртуален пакет, предлаган от libdcmtk-dev
libdigest-md5-perl (= 2.58.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
libdigest-perl (= 1.20)
виртуален пакет, предлаган от perl
libdigest-sha-perl (= 6.04)
виртуален пакет, предлаган от perl
libegl-vendor
виртуален пакет, предлаган от nvidia-egl-icd, libegl-mesa0
libencode-perl (= 3.19)
виртуален пакет, предлаган от perl
libexperimental-perl (= 0.031)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-cbuilder-perl (= 0.280238)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-command-perl (= 7.70)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-install-perl (= 2.22)
виртуален пакет, предлаган от perl
libextutils-parsexs-perl (= 3.510000)
виртуален пакет, предлаган от perl
libfile-path-perl (= 2.18)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libfile-spec-perl (= 3.8800)
виртуален пакет, предлаган от perl
libfile-temp-perl (= 0.2311)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libgap8-dev
виртуален пакет, предлаган от libgap-dev
libgarcon-1-0-dev (4.19.0-1)
transitional package for libgarcon-1-dev
libgarcon-1-0-dev
виртуален пакет, предлаган от libgarcon-1-dev
libgcrypt-dev
виртуален пакет, предлаган от libgcrypt20-dev
libgenders-dev
виртуален пакет, предлаган от libgenders0-dev
libgl1-nvidia-glx-any
виртуален пакет, предлаган от libgl1-nvidia-glvnd-glx
libglx-vendor
виртуален пакет, предлаган от libglx-nvidia0, libglx-mesa0
libgnatcoll-dev-039fdb27
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-05e127d5
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-31533b80
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-328f526c
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-38d1df7d
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-40c5aa5b
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-43ac163f
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-5922f248
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-7c23f444
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-7d2f95b7
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-82722a57
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-f0c49566
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-dev
libgnatcoll-gmp-dev-fc071823
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-gmp-dev
libgnatcoll-iconv-dev-03c04b02
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-4cf241d0
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-5bc7c5ed
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-62032daa
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-7afd9fd2
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-9c06bd5f
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-bb405648
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-c43ec634
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-lzma-dev-fabd49a9
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-lzma-dev
libgnatcoll-omp-dev-fc01e723
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-omp-dev
libgnatcoll-python3-dev-02a141a9
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-1e72a9b8
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-5a993ac2
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-9d67b7f4
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-c731d25a
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-e45a6324
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-e9c0be20
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-fef53a1d
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-readline-dev-1bfdf0de
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-1c989c05
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-22391899
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-350c9ca4
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-65a548d5
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-835e6a58
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-c2be8b3c
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-db661133
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-syslog-dev-3c076af6
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-453abe26
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-5dc40c5e
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-6400e419
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-73356024
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-848777bc
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-a3c19cab
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-fbf9e7c0
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-zlib-dev-6a5bd7ca
виртуален пакет, предлаган от libgnatcoll-zlib-dev
libgnatprj-dev-1393e5e7
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-3b96c970
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-3bee5649
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-48d246f4
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-50fe7415
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-74f313ea
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-7d514485
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-8112ea1f
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-c2cc3423
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-c9b92261
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-db5e9a9c
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-dda4ab3e
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-f5cd76fe
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-fc4f9203
виртуален пакет, предлаган от libgnatprj-dev
libgwenhywfar79-plugins-ct
виртуален пакет, предлаган от libchipcard8
libhdf5-serial-dev
виртуален пакет, предлаган от libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl (= 0.086)
виртуален пакет, предлаган от perl
libi18n-langtags-perl (= 0.45)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-compress-base-perl (= 2.204)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-compress-bzip2-perl (= 2.204)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-compress-perl (= 2.204)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-compress-zlib-perl (= 2.204)
виртуален пакет, предлаган от perl
libio-socket-ip-perl (= 0.41)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libio-zlib-perl (= 1.14)
виртуален пакет, предлаган от perl
libjs-popper-core (= 2.11.2-7)
виртуален пакет, предлаган от node-popper2
libjson-pp-perl (= 4.16000)
виртуален пакет, предлаган от perl
libjuh-java
виртуален пакет, предлаган от liblibreoffice-java
libjurt-java
виртуален пакет, предлаган от liblibreoffice-java
libldap2-dev (2.6.6+dfsg-1~exp2)
transitional package for libldap-dev
libldap2-dev
виртуален пакет, предлаган от libldap-dev
libllvm-x.y-ocaml-dev
виртуален пакет, предлаган от libllvm-18-ocaml-dev, libllvm-17-ocaml-dev
liblocale-maketext-perl (= 1.33)
виртуален пакет, предлаган от perl
liblocale-maketext-simple-perl (= 0.21.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
liblttoolbox
виртуален пакет, предлаган от liblttoolbox3
libmath-bigint-perl (= 1.999837)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmath-complex-perl (= 1.6200)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmime-base64-perl (= 3.16.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmlir-x.y
виртуален пакет, предлаган от libmlir-16, libmlir-17, libmlir-18
libmlir-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libmlir-18-dev, libmlir-17-dev, libmlir-16-dev
libmodule-corelist-perl (= 5.20230520)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmodule-corelist-perl (= 5.20231129)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmodule-load-conditional-perl (= 0.74)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmodule-load-perl (= 0.36)
виртуален пакет, предлаган от perl
libmodule-metadata-perl (= 1.000037)
виртуален пакет, предлаган от perl
libn32c-dev
виртуален пакет, предлаган от libc6-dev-mipsn32
libnet-perl (= 1:3.15)
виртуален пакет, предлаган от perl
libnet-ping-perl (= 2.76)
виртуален пакет, предлаган от perl
libnss-dns-udeb
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libnss-files-udeb
виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
libnvidia-cfg.so.1 (= 535.43.02)
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-cfg1
libnvidia-cfg1-any
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-cfg1
libnvidia-eglcore-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-glcore
libnvidia-glvkspirv-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-glvkspirv
libnvidia-ml.so.1 (= 535.43.02)
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-ml1
libnvidia-pkcs11-openssl3-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-pkcs11-openssl3
libnvidia-rtcore-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от libnvidia-rtcore
libnvpair-dev
виртуален пакет, предлаган от libzfslinux-dev
libnvperf
виртуален пакет, предлаган от libcupti12
libomp-x.y
виртуален пакет, предлаган от libomp5-18, libomp5-17
libomp-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libomp-17-dev, libomp-18-dev
libopencl-1.1-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-2.0-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-2.1-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-2.2-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl-3.0-1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopencl1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-libopencl1
libopm-common-2023.10+ds
виртуален пакет, предлаган от libopm-common
libopm-common-2023.10.rc1+ds
виртуален пакет, предлаган от libopm-common
libopm-grid-2023.10+ds
виртуален пакет, предлаган от libopm-grid
libopm-simulators-2023.10+ds
виртуален пакет, предлаган от libopm-simulators
libopm-simulators-doc (2023.10+ds-1)
Open porous media / reservoir simulators -- documentation
libopm-simulators-doc
виртуален пакет, предлаган от libopm-simulators-doc
libopm-upscaling-2023.10+ds
виртуален пакет, предлаган от libopm-upscaling
libosmesa-dev
виртуален пакет, предлаган от libosmesa6-dev
libpam-systemd
виртуален пакет, предлаган от libpam-elogind-compat
libparams-check-perl (= 0.38)
виртуален пакет, предлаган от perl
libparent-perl (= 0.241)
виртуален пакет, предлаган от perl
libparse-cpan-meta-perl (= 2.150010)
виртуален пакет, предлаган от perl
libperl-ostype-perl (= 1.010)
виртуален пакет, предлаган от perl
libpetsc3.19
виртуален пакет, предлаган от libpetsc-real3.19
libpetsc64-3.19
виртуален пакет, предлаган от libpetsc64-real3.19
libphp-embed
виртуален пакет, предлаган от libphp8.3-embed
libpkgconf
виртуален пакет, предлаган от libpkgconf-dev
libpod-escapes-perl (= 1.07)
виртуален пакет, предлаган от perl
libpod-simple-perl (= 3.43)
виртуален пакет, предлаган от perl
libqt5dxcb-plugin
виртуален пакет, предлаган от qt5dxcb-plugin
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.15.11+dfsg-1)
виртуален пакет, предлаган от libqt5opengl5-dev
libqt6opengl6-dev (= 6.6.0+dfsg-2)
виртуален пакет, предлаган от qt6-base-dev
libqt6opengl6-dev (= 6.6.0+dfsg-6)
виртуален пакет, предлаган от qt6-base-dev
libqt6quicktimeline6-dev (= 6.6.0-1)
виртуален пакет, предлаган от qt6-quicktimeline-dev
libqt6serialbus6-dev (= 6.6.0-1)
виртуален пакет, предлаган от qt6-serialbus-dev
libqt6serialport6-dev (= 6.6.0-1)
виртуален пакет, предлаган от qt6-serialport-dev
libqt6shadertools6-dev (= 6.6.0-2)
виртуален пакет, предлаган от qt6-shadertools-dev
libqt6svg6-dev (= 6.6.0-1)
виртуален пакет, предлаган от qt6-svg-dev
libqt6svg6-dev (= 6.6.0-2)
виртуален пакет, предлаган от qt6-svg-dev
libqt6webchannel6-dev (= 6.6.0-3)
виртуален пакет, предлаган от qt6-webchannel-dev
libqt6websockets6-dev (= 6.6.0-2)
виртуален пакет, предлаган от qt6-websockets-dev
libreoffice-bundled
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-core-nogui
libreoffice-gtk-gnome
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-gnome
libreoffice-help (= 24.2)
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-it, libreoffice-help-om, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-es, libreoffice-help-da, libreoffice-help-km, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-id, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-de, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-et, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-el, libreoffice-help-dz
libreoffice-help (= 7.5)
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-help-ja, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-it, libreoffice-help-om, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-km, libreoffice-help-da, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-id, libreoffice-help-es, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-et, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-el, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-de
libreoffice-help (= 7.6)
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-help-nl, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-it, libreoffice-help-om, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-et, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-el, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-de, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-da, libreoffice-help-km, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-id, libreoffice-help-es
libreoffice-l10n (= 24.2)
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-szl, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-ru
libreoffice-l10n (= 7.5)
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-szl, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-zh-tw
libreoffice-l10n (= 7.6)
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-szl, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-af
libreoffice-l10n-en-us
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-common
libreoffice-ogltrans
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-impress
libreoffice-reportdesigner
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-report-builder
libreoffice-style
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-elementary, libreoffice-style-sukapura, libreoffice-style-karasa-jaga, libreoffice-style-breeze, libreoffice-style-colibre
libreoffice-style-hicontrast
виртуален пакет, предлаган от libreoffice-style-sifr
librep-doc
виртуален пакет, предлаган от rep-doc
libridl-java
виртуален пакет, предлаган от liblibreoffice-java
librust-addr2line+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+default-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+default-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+default-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+std-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+std-object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+default-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+std-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+std-object-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0-dev (= 0.20.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+std-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+std-object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+std-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+std-object-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-addr2line-dev
librust-asn1+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1+std-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0+std-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+std-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+std-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-dev
librust-asn1-derive+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-asn1-derive-dev
librust-async-compression+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+all-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+brotli-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+default-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+deflate-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+flate2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+gzip-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+lzma-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+tokio-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+xz-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+xz2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+zlib-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+zstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+all-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+brotli-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+default-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+deflate-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+flate2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+gzip-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+lzma-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+tokio-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+xz-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+xz2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+zlib-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+zstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+all-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+brotli-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+default-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+deflate-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+flate2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+gzip-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+lzma-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+tokio-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+xz-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+xz2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+zlib-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+zstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+all-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+brotli-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+default-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+deflate-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+flate2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+gzip-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+lzma-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+tokio-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+xz-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+xz2-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+zlib-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+zstd-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5-dev (= 0.4.5-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-async-compression-dev
librust-axum-0.6+default-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+form-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+http1-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+http2-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+json-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+macros-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+matched-paths-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+original-uri-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+query-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+tokio-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+tower-log-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6+tracing-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-0.6.20-dev (= 0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-dev
librust-axum-core-0.3+default-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-core-dev
librust-axum-core-0.3+tracing-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-core-dev
librust-axum-core-0.3-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-core-dev
librust-axum-core-0.3.4-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-core-dev
librust-axum-extra-0.7+async-read-body-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-key-expansion-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-private-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-signed-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+default-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+erased-json-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+json-lines-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+protobuf-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7.7-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-extra-dev
librust-axum-macros-0.3+default-dev (= 0.3.8+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-macros-dev
librust-axum-macros-0.3-dev (= 0.3.8+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-macros-dev
librust-axum-macros-0.3.8-dev (= 0.3.8+0.6.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-axum-macros-dev
librust-backtrace+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+default-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace+std-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+cpp-demangle-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+default-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+rustc-serialize-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serde-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+std-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+verify-winapi-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0+winapi-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+cpp-demangle-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+default-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+rustc-serialize-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serde-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+std-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+verify-winapi-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3+winapi-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+cpp-demangle-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3.69+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+default-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+rustc-serialize-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.69+serde-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.69+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.69+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.69+std-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+verify-winapi-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3.69+winapi-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3.69-dev (= 0.3.69-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-backtrace-dev
librust-clap-verbosity-flag+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0.1+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0.1-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-fallible-iterator+alloc-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator+default-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator+std-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0+alloc-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0+default-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0+std-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3+alloc-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3+default-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3+std-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0+alloc-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0+default-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0+std-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fallible-iterator-dev
librust-fastrand+alloc-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand+std-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2+alloc-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2+std-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0+alloc-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0+std-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1+alloc-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1+default-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1+std-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1-dev (= 2.0.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-fastrand-dev
librust-flume+async-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume+default-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume+eventual-fairness-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume+select-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume+spin-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0+async-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0+default-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0+eventual-fairness-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0+select-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0+spin-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0.10+async-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0.10+default-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0.10+eventual-fairness-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0.10+select-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0.10+spin-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0.10-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-flume-0.10.14-dev (= 0.10.14-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-flume-dev
librust-futures-lite+alloc-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+default-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+memchr-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+parking-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+std-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+alloc-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+default-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+memchr-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+parking-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+std-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+alloc-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+default-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+memchr-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+parking-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+std-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+alloc-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+default-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+memchr-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+parking-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+std-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0-dev (= 1.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-futures-lite-dev
librust-gimli+default-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+read-all-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+read-core-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+read-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+std-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli+write-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+default-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-all-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-core-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+std-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0+write-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+default-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+read-all-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+read-core-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+read-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+std-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+write-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+default-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+read-all-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+read-core-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+read-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+std-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+write-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1-dev (= 0.28.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-gimli-dev
librust-gstreamer-player-sys+default-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys+v1-16-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys+v1-18-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys+v1-20-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys+v1-22-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys+v1-24-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0+default-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0+v1-16-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0+v1-18-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0+v1-20-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0+v1-22-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0+v1-24-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21+default-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21+v1-16-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21+v1-18-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21+v1-20-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21+v1-22-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21+v1-24-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21.0+default-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21.0+v1-16-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21.0+v1-18-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21.0+v1-20-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21.0+v1-22-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21.0+v1-24-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-gstreamer-player-sys-0.21.0-dev (= 0.21.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-gstreamer-player-sys-dev
librust-isahc+cookies-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+default-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+http2-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+json-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+psl-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+spnego-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+static-curl-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+static-ssl-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+text-decoding-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc+unstable-interceptors-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+cookies-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+default-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+http2-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+json-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+psl-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+spnego-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+static-curl-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+static-ssl-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+text-decoding-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1+unstable-interceptors-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1.7-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-isahc-1.7.2-dev (= 1.7.2+ds-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-isahc-dev
librust-lazy-regex+default-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-cache-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-dfa-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-inline-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-literal-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+std-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-age-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-bool-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-case-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-gencat-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-perl-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-script-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-segment-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+default-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-cache-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-dfa-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-inline-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-literal-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+std-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-age-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-bool-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-case-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-gencat-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-perl-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-script-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-segment-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3.0-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3.0.2-dev (= 3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros+default-dev (= 3.0.1+3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3+default-dev (= 3.0.1+3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3-dev (= 3.0.1+3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3.0-dev (= 3.0.1+3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3.0.1-dev (= 3.0.1+3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-dev (= 3.0.1+3.0.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-lazy-regex-dev
librust-libp2p-identity-0.2+default-dev (= 0.2.8+ds-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+ed25519-dev (= 0.2.8+ds-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+peerid-dev (= 0.2.8+ds-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+rand-dev (= 0.2.8+ds-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+serde-dev (= 0.2.8+ds-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2-dev (= 0.2.8+ds-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2.8-dev (= 0.2.8+ds-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-libp2p-identity-dev
librust-memchr+alloc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+core-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+default-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+libc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr+use-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+alloc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+core-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+default-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+libc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2+use-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+alloc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+core-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+default-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+libc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+use-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+alloc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+core-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+default-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+libc-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+use-std-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4-dev (= 2.6.4-4)
виртуален пакет, предлаган от librust-memchr-dev
librust-memmap2+default-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2+stable-deref-trait-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0+default-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0+stable-deref-trait-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0.9+default-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0.9+stable-deref-trait-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0.9-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0.9.0+default-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0.9.0+stable-deref-trait-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-memmap2-0.9.0-dev (= 0.9.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-memmap2-dev
librust-microformats+default-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-microformats-dev
librust-microformats-0+default-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-microformats-dev
librust-microformats-0-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-microformats-dev
librust-microformats-0.3+default-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-microformats-dev
librust-microformats-0.3-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-microformats-dev
librust-microformats-0.3.0-dev (= 0.3.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-microformats-dev
librust-multiaddr-0.18+default-dev (= 0.18.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-multiaddr-dev
librust-multiaddr-0.18+url-dev (= 0.18.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-multiaddr-dev
librust-multiaddr-0.18-dev (= 0.18.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-multiaddr-dev
librust-multiaddr-0.18.1-dev (= 0.18.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-multiaddr-dev
librust-nanorand+alloc-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand+chacha-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand+default-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand+pcg64-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand+rdseed-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand+std-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand+tls-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand+wyrand-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+alloc-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+chacha-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+default-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+pcg64-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+rdseed-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+std-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+tls-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+wyrand-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+alloc-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+chacha-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+default-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+pcg64-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+rdseed-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+std-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+tls-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+wyrand-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7.0-dev (= 0.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-nanorand-dev
librust-nitrokey+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0+default-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0-dev (= 0.4.0-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-sys+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0+default-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0-dev (= 3.5.0-3)
виртуален пакет, предлаган от librust-nitrokey-sys-dev
librust-object+all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+archive-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+coff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+compression-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+default-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+doc-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+elf-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+macho-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+pe-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+read-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+read-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+unstable-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+write-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+write-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+write-std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+archive-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+coff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+compression-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+default-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+doc-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+elf-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+macho-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+pe-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+read-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+read-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+unstable-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+write-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+write-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+write-std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+archive-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+coff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+compression-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+default-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+doc-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+elf-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+macho-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+pe-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+read-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+read-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+unstable-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+write-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+write-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+write-std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+archive-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+coff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+compression-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+default-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+doc-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+elf-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+macho-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+pe-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+read-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+read-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+unstable-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+write-core-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+write-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+write-std-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-object-0.32.1-dev (= 0.32.1-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-object-dev
librust-oxigraph-0-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxigraph-dev
librust-oxigraph-0.3+default-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxigraph-dev
librust-oxigraph-0.3+http-client-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxigraph-dev
librust-oxigraph-0.3+rocksdb-debug-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxigraph-dev
librust-oxigraph-0.3-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxigraph-dev
librust-oxigraph-0.3.20-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxigraph-dev
librust-oxrdf-0-dev (= 0.1.7+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrdf-dev
librust-oxrdf-0.1+default-dev (= 0.1.7+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrdf-dev
librust-oxrdf-0.1+rdf-star-dev (= 0.1.7+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrdf-dev
librust-oxrdf-0.1-dev (= 0.1.7+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrdf-dev
librust-oxrdf-0.1.7-dev (= 0.1.7+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrdf-dev
librust-oxrocksdb-sys-0-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrocksdb-sys-dev
librust-oxrocksdb-sys-0.3+default-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrocksdb-sys-dev
librust-oxrocksdb-sys-0.3-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrocksdb-sys-dev
librust-oxrocksdb-sys-0.3.20-dev (= 0.3.20+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxrocksdb-sys-dev
librust-oxsdatatypes-0-dev (= 0.1.3+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxsdatatypes-dev
librust-oxsdatatypes-0.1+default-dev (= 0.1.3+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxsdatatypes-dev
librust-oxsdatatypes-0.1-dev (= 0.1.3+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxsdatatypes-dev
librust-oxsdatatypes-0.1.3-dev (= 0.1.3+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-oxsdatatypes-dev
librust-protobuf+bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3+bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2+bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0+bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-dev
librust-protobuf-support+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2.0+default-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2.0-dev (= 3.2.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-protobuf-support-dev
librust-pyo3-asyncio-macros+default-dev (= 0.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0+default-dev (= 0.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0-dev (= 0.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18+default-dev (= 0.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18-dev (= 0.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18.0+default-dev (= 0.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18.0-dev (= 0.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-qrcode-generator+default-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator+image-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4+default-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4+image-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1+default-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1+image-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1.9+default-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1.9+image-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1.9-dev (= 4.1.9-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-qrcode-generator-dev
librust-quinn+async-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+default-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+log-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+ring-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+async-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+default-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+log-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+ring-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+async-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+default-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+log-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+ring-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+async-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+default-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+log-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+ring-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2-dev (= 0.10.2-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-quinn-dev
librust-rusqlite+array-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+backup-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+chrono-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+collation-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+csv-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+default-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+functions-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+hooks-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+limits-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+series-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+session-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+time-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+trace-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+url-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+uuid-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+vtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+window-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+array-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+backup-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+chrono-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+collation-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+csv-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+default-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+functions-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+hooks-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+limits-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+series-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+session-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+time-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+trace-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+url-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+uuid-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+vtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+window-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+array-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+backup-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+chrono-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+collation-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+csv-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+default-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+functions-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+hooks-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+limits-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+series-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+session-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+time-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+trace-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+url-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+uuid-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+vtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+window-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+array-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+backup-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+chrono-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+collation-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+csv-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+default-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+functions-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+hooks-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+limits-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+series-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+session-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+time-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+trace-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+url-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+uuid-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+vtab-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+window-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0-dev (= 0.29.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-rusqlite-dev
librust-serde-yaml+default-dev (= 0.9.21-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0+default-dev (= 0.9.21-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0-dev (= 0.9.21-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9+default-dev (= 0.9.21-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9-dev (= 0.9.21-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9.21+default-dev (= 0.9.21-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9.21-dev (= 0.9.21-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-serde-yaml-dev
librust-smithay-client-toolkit+calloop-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit+default-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit+dlopen-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0+calloop-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0+default-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0+dlopen-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16+calloop-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16+default-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16+dlopen-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16.1+calloop-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16.1+default-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16.1+dlopen-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-smithay-client-toolkit-0.16.1-dev (= 0.16.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-smithay-client-toolkit-dev
librust-sparesults-0-dev (= 0.1.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-sparesults-dev
librust-sparesults-0.1+default-dev (= 0.1.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-sparesults-dev
librust-sparesults-0.1+rdf-star-dev (= 0.1.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-sparesults-dev
librust-sparesults-0.1-dev (= 0.1.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-sparesults-dev
librust-sparesults-0.1.8-dev (= 0.1.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-sparesults-dev
librust-spargebra-0-dev (= 0.2.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-spargebra-dev
librust-spargebra-0.2+default-dev (= 0.2.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-spargebra-dev
librust-spargebra-0.2+rdf-star-dev (= 0.2.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-spargebra-dev
librust-spargebra-0.2+sep-0002-dev (= 0.2.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-spargebra-dev
librust-spargebra-0.2+sep-0006-dev (= 0.2.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-spargebra-dev
librust-spargebra-0.2-dev (= 0.2.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-spargebra-dev
librust-spargebra-0.2.8-dev (= 0.2.8+0.3.20-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-spargebra-dev
librust-tokio-rustls+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+default-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+early-data-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+logging-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+tls12-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+default-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+early-data-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+logging-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+tls12-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+default-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+early-data-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+logging-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+tls12-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+default-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+early-data-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+logging-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+tls12-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1-dev (= 0.24.1-2)
виртуален пакет, предлаган от librust-tokio-rustls-dev
librust-toml+default-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml+display-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml+parse-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0+default-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0+display-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0+parse-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8+default-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8+display-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8+parse-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+default-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+display-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+parse-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8-dev (= 0.8.8-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-dev
librust-toml-edit+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+display-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+parse-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+perf-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+serde-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+display-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+parse-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+perf-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+serde-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+display-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+parse-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+perf-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+serde-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+default-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+display-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+parse-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+perf-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+serde-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0-dev (= 0.21.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-toml-edit-dev
librust-zstd+arrays-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd+experimental-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd+legacy-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd+wasm-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+arrays-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+experimental-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+legacy-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+wasm-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+arrays-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+experimental-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+legacy-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+wasm-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+arrays-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+experimental-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+legacy-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+wasm-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-dev
librust-zstd-safe+arrays-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+default-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+experimental-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+legacy-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+std-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+arrays-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+default-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+experimental-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+legacy-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+std-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+arrays-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+default-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+experimental-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+legacy-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+std-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+arrays-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+default-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+experimental-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+legacy-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+std-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0-dev (= 7.0.0-1)
виртуален пакет, предлаган от librust-zstd-safe-dev
libscalar-list-utils-perl (= 1:1.63)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libsocket-perl (= 2.036)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libssw-dev (1.2.5-1)
Development headers and static libraries for libssw
libssw-dev
виртуален пакет, предлаган от libssw-dev
libstorable-perl (= 3.32)
виртуален пакет, предлаган от perl
libsys-syslog-perl (= 0.36)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtcl
виртуален пакет, предлаган от libtcl9.0, libtcl8.7
libtemplates-parser-dev-0c495805
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-13224574
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-3c315279
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-6b2522da
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-737de64a
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-97c76780
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-991e9b53
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-a6b487e6
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-acea0af7
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-af36631b
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-bd13fcac
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-c32904f6
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-df67c5b0
виртуален пакет, предлаган от libtemplates-parser-dev
libtest-harness-perl (= 3.44)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtest-simple-perl (= 1.302194)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtest-tester-perl (= 1.302194)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtest-use-ok-perl (= 1.302194)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtext-balanced-perl (= 2.06)
виртуален пакет, предлаган от perl
libthread-queue-perl (= 3.14)
виртуален пакет, предлаган от perl
libthreads-perl (= 2.36)
виртуален пакет, предлаган от perl
libthreads-shared-perl (= 1.68)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtime-hires-perl (= 1.9775)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtime-local-perl (= 1.3000)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtime-piece-perl (= 1.3401.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
libtk
виртуален пакет, предлаган от libtk8.7
libtracker-sparql-doc (= 3.6.0-1)
виртуален пакет, предлаган от libtracker-doc
libunicap-dev
виртуален пакет, предлаган от libunicap2-dev
libunicap-docs
виртуален пакет, предлаган от libunicap-doc
libunicode-collate-perl (= 1.31)
виртуален пакет, предлаган от perl
libunoil-java
виртуален пакет, предлаган от liblibreoffice-java
libunwind-dev (1.7.0~rc2-1)
library to determine the call-chain of a program - development
libunwind-dev
виртуален пакет, предлаган от libunwind-18-dev, libunwind-17-dev
libunwind-x.y
виртуален пакет, предлаган от libunwind-17, libunwind-18
libunwind-x.y-dev
виртуален пакет, предлаган от libunwind-18-dev, libunwind-17-dev
libunwind8-dev
виртуален пакет, предлаган от libunwind-dev
libuutil-dev
виртуален пакет, предлаган от libzfslinux-dev
libversion-perl (= 1:0.9929)
виртуален пакет, предлаган от perl
libversion-requirements-perl
виртуален пакет, предлаган от perl
libxmlada-dom-dev-4f5644d6
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-dom-dev
libxmlada-dom-dev-c30ed653
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-dom-dev
libxmlada-input-dev-36eb156f
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-45854844
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-6ed36e04
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-770bf40b
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-80b9e393
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-978c67ae
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-a92de332
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-ae488fe9
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-bab387ea
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-cf4b9236
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-d01037e2
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-input-dev
libxmlada-sax-dev-1c542f52
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-sax-dev
libxmlada-sax-dev-900cbdd7
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-sax-dev
libxmlada-sax-dev-9a1efddc
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-sax-dev
libxmlada-schema-dev-08fbe15b
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-17a0448f
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-2142e5ac
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-503c14c3
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-60a204c8
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-797a9ec7
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-82353b29
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-97101350
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-ad1a7729
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-b9e17f2a
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-be8413f1
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-c7b9c721
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-f15b6602
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-schema-dev
libxmlada-unicode-dev-3b5595e0
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-5c8d6b60
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-636dee8b
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-6e03d72f
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-8596cc06
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-85ce1082
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-ab3f7cf8
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-bc0af8c5
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-e4cd0d5d
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-fcab18d6
виртуален пакет, предлаган от libxmlada-unicode-dev
libxmlezout-dev-11ee3710
виртуален пакет, предлаган от libxmlezout-dev
libxmlezout-dev-e9a48111
виртуален пакет, предлаган от libxmlezout-dev
libxsloader-perl (= 0.32)
виртуален пакет, предлаган от perl-base
libzephyr4 (3.1.2-3)
Project Athena's notification service - non-Kerberos libraries
libzephyr4
виртуален пакет, предлаган от libzephyr4-krb5
lighttpd-mod-accesslog
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-ajp13
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-auth
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-authn-dbi
виртуален пакет, предлаган от lighttpd-modules-dbi
lighttpd-mod-authn-file
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-authn-ldap
виртуален пакет, предлаган от lighttpd-modules-ldap
lighttpd-mod-cgi
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-dirlisting
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-extforward
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-h2
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-magnet
виртуален пакет, предлаган от lighttpd-modules-lua
lighttpd-mod-proxy
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-rrdtool
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-sockproxy
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-ssi
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-status
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-userdir
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-vhostdb
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lighttpd-mod-vhostdb-dbi
виртуален пакет, предлаган от lighttpd-modules-dbi
lighttpd-mod-vhostdb-ldap
виртуален пакет, предлаган от lighttpd-modules-ldap
lighttpd-mod-vhostdb-mysql
виртуален пакет, предлаган от lighttpd-modules-mysql
lighttpd-mod-wstunnel
виртуален пакет, предлаган от lighttpd
lsb-base (= 11.1.0)
виртуален пакет, предлаган от sysvinit-utils
lua5.1-mpack
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack
lua5.1-mpack-dev
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack-dev
lua5.2-mpack
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack
lua5.2-mpack-dev
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack-dev
lua5.3-mpack
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack
lua5.3-mpack-dev
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack-dev
lua5.4-mpack
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack
lua5.4-mpack-dev
виртуален пакет, предлаган от lua-mpack-dev
lv2-host
виртуален пакет, предлаган от lilv-utils
mail-reader
виртуален пакет, предлаган от mew-beta, mew-bin, mew-beta-bin, thunderbird, mew
mesa-utils-extra
виртуален пакет, предлаган от mesa-utils
mew (1:6.9-1)
mail reader supporting PGP/MIME for Emacs
mew
виртуален пакет, предлаган от mew-beta
mew-bin (1:6.9-1)
external commands for Mew
mew-bin
виртуален пакет, предлаган от mew-beta-bin
news-reader
виртуален пакет, предлаган от mew-beta, mew
node-
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-abort-controller (= 3.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-readable-stream
node-ajv-formats (= 2.1.1)
виртуален пакет, предлаган от node-ajv
node-event-target-shim (= 6.0.2)
виртуален пакет, предлаган от node-readable-stream
node-events-to-array (= 2.0.3)
виртуален пакет, предлаган от node-tap-parser
node-jsonpointer (= 5.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-rjsf
node-jupyter-widgets-base (= 6.0.6)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-base-manager (= 1.0.7)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-controls (= 5.0.7)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web1 (= 8.0.8)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web2 (= 8.0.8)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web3 (= 8.0.9)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web4 (= 8.0.9)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-html-manager (= 1.0.9)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-jupyterlab-manager (= 5.0.9)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-notebook-manager (= 8.0.9)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-output (= 6.0.6)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-schema (= 0.5.3)
виртуален пакет, предлаган от python3-widgetsnbextension
node-jupyter-ydoc (= 1.0.2)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-application (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-application-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-application-top (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-apputils (= 4.1.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-apputils-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-attachments (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-builder (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-buildutils (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-cell-toolbar (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-cell-toolbar-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-cells (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-celltags-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-codeeditor (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-codemirror (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-codemirror-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-completer (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-completer-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-console (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-console-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-coreutils (= 6.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-csvviewer (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-csvviewer-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-debugger (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-debugger-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-docmanager (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-docmanager-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-docregistry (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-documentsearch (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-documentsearch-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-extensionmanager (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-extensionmanager-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-filebrowser (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-filebrowser-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-fileeditor (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-fileeditor-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-galata (= 5.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-galata-extension (= 5.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-help-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-htmlviewer (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-htmlviewer-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-hub-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-imageviewer (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-imageviewer-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-inspector (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-inspector-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-javascript-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-json-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-launcher (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-launcher-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-logconsole (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-logconsole-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-lsp (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-lsp-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-mainmenu (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-mainmenu-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-markdownviewer (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-markdownviewer-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-markedparser-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-mathjax-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-metadataform (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-metadataform-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-metapackage (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-nbconvert-css (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-nbformat (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-notebook (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-notebook-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-observables (= 5.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-outputarea (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-pdf-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-property-inspector (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-rendermime (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-rendermime-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-rendermime-interfaces (= 3.8.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-running (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-running-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-services (= 7.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-settingeditor (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-settingeditor-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-settingregistry (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-shortcuts-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-statedb (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-statusbar (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-statusbar-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-template (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-terminal (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-terminal-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-testing (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-theme-dark-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-theme-light-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-toc (= 6.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-toc-extension (= 6.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-tooltip (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-tooltip-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-translation (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-translation-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-ui-components (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-ui-components-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-jupyterlab-vega5-extension (= 4.0.5)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-macos-release (= 3.2.0)
виртуален пакет, предлаган от node-envinfo
node-mini-svg-data-uri (= 1.4.4)
виртуален пакет, предлаган от node-jupyterlab
node-os-name (= 5.1.0)
виртуален пакет, предлаган от node-envinfo
node-popperjs-core (= 2.4.0)
виртуален пакет, предлаган от node-popper2
node-rjsf-core (= 5.12.1)
виртуален пакет, предлаган от node-rjsf
node-rjsf-utils (= 5.12.1)
виртуален пакет, предлаган от node-rjsf
node-rjsf-validator-ajv6 (= 5.12.1)
виртуален пакет, предлаган от node-rjsf
node-rjsf-validator-ajv8 (= 5.12.1)
виртуален пакет, предлаган от node-rjsf
node-tap-yaml (= 1.0.2)
виртуален пакет, предлаган от node-tap-parser
node-types-convert-source-map (= 2.0.3)
виртуален пакет, предлаган от node-convert-source-map
node-types-d3-dsv (= 3.0.0)
виртуален пакет, предлаган от d3-dsv-tools, node-d3-dsv
node-types-d3-hierarchy (= 3.0.2)
виртуален пакет, предлаган от node-d3-hierarchy
node-types-envinfo (= 7.8.3)
виртуален пакет, предлаган от node-envinfo
node-types-loader-utils (= 2.0.3)
виртуален пакет, предлаган от node-loader-utils
node-windows-release (= 6.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-envinfo
node-yaml (= 1.10.2)
виртуален пакет, предлаган от node-tap-parser
node-yamlify-object (= 1.0.0)
виртуален пакет, предлаган от node-envinfo
node-yarnpkg-cli
виртуален пакет, предлаган от yarnpkg
notification-daemon
виртуален пакет, предлаган от gnome-shell
nvidia-alternative--kmod-alias
виртуален пакет, предлаган от nvidia-alternative
nvidia-alternative-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от nvidia-alternative
nvidia-alternative-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-alternative
nvidia-driver-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver
nvidia-driver-bin-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver-bin
nvidia-driver-libs-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver-libs
nvidia-glx-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-driver
nvidia-kernel-535.43.02
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-dkms-any (= 535.43.02)
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-kernel-support
nvidia-texture-tools
виртуален пакет, предлаган от libnvtt-bin
nvidia-vulkan-icd-any
виртуален пакет, предлаган от nvidia-vulkan-icd
objc-compiler
виртуален пакет, предлаган от clang-18, clang-16, clang-17
openbios-ppc
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-data
openbios-sparc
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-data
opencl-icd
виртуален пакет, предлаган от nvidia-opencl-icd, mesa-opencl-icd
openldap-utils
виртуален пакет, предлаган от ldap-utils
pdf-viewer
виртуален пакет, предлаган от gv
pdftohtml
виртуален пакет, предлаган от poppler-utils
perl-modules
виртуален пакет, предлаган от perl-modules-5.38
perl-xs-dev
виртуален пакет, предлаган от libperl-dev
perlapi-5.38.0
виртуален пакет, предлаган от perl-base
perlapi-5.38.2
виртуален пакет, предлаган от perl-base
petsc-complex3.19-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc-complex3.19-dbg
petsc3.19-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc-real3.19-dbg
petsc64-3.19-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc64-real3.19-dbg
petsc64-complex3.19-dbg
виртуален пакет, предлаган от libpetsc64-complex3.19-dbg
php
виртуален пакет, предлаган от php8.3
php-bcmath
виртуален пакет, предлаган от php8.3-bcmath
php-bz2
виртуален пакет, предлаган от php8.3-bz2
php-calendar
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-cgi
виртуален пакет, предлаган от php8.3-cgi
php-cli
виртуален пакет, предлаган от php8.3-cli
php-cpd
виртуален пакет, предлаган от phpcpd
php-ctype
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-curl
виртуален пакет, предлаган от php8.3-curl
php-dba
виртуален пакет, предлаган от php8.3-dba
php-dom
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php-egulias-email-validator (= 4.0.2-1)
виртуален пакет, предлаган от php-email-validator
php-enchant
виртуален пакет, предлаган от php8.3-enchant
php-exif
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-ffi
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-fileinfo
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-fpm
виртуален пакет, предлаган от php8.3-fpm
php-friendsofphp-proxy-manager-lts (= 1.0.13)
виртуален пакет, предлаган от php-proxy-manager
php-ftp
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-gd
виртуален пакет, предлаган от php8.3-gd
php-gmp
виртуален пакет, предлаган от php8.3-gmp
php-iconv
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-imap
виртуален пакет, предлаган от php8.3-imap
php-intl
виртуален пакет, предлаган от php8.3-intl
php-json
виртуален пакет, предлаган от php8.3-cli, libphp8.3-embed, php8.3-fpm, php8.3-cgi, libapache2-mod-php8.3, php8.3-phpdbg
php-laminas-code (= 4.13.0-1)
виртуален пакет, предлаган от php-zend-code
php-laminas-stdlib (= 3.18.0-1)
виртуален пакет, предлаган от php-zend-stdlib
php-ldap
виртуален пакет, предлаган от php8.3-ldap
php-mbstring
виртуален пакет, предлаган от php8.3-mbstring
php-mikehaertl-php-shellcommand (= 1.7.0-1)
виртуален пакет, предлаган от php-shellcommand
php-mysqli
виртуален пакет, предлаган от php8.3-mysql
php-mysqlnd
виртуален пакет, предлаган от php8.3-mysql
php-odbc
виртуален пакет, предлаган от php8.3-odbc
php-opcache
виртуален пакет, предлаган от php8.3-opcache
php-pdo
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-pdo-dblib
виртуален пакет, предлаган от php8.3-sybase
php-pdo-firebird
виртуален пакет, предлаган от php8.3-interbase
php-pdo-mysql
виртуален пакет, предлаган от php8.3-mysql
php-pdo-odbc
виртуален пакет, предлаган от php8.3-odbc
php-pdo-pgsql
виртуален пакет, предлаган от php8.3-pgsql
php-pdo-sqlite
виртуален пакет, предлаган от php8.3-sqlite3
php-pgsql
виртуален пакет, предлаган от php8.3-pgsql
php-phar
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-php-http-async-client-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-http-client, php-symfony
php-php-http-client-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-http-client, php-symfony
php-phpdbg
виртуален пакет, предлаган от php8.3-phpdbg
php-posix
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-pspell
виртуален пакет, предлаган от php8.3-pspell
php-psr-cache-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-cache, php-symfony
php-psr-clock-implementation (= 1.0)
виртуален пакет, предлаган от php-lcobucci-clock, php-symfony, php-symfony-clock
php-psr-container-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-dependency-injection, php-symfony
php-psr-event-dispatcher-implementation (= 1.0)
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-event-dispatcher, php-symfony
php-psr-http-client-implementation (= 1.0)
виртуален пакет, предлаган от php-symfony, php-symfony-http-client
php-psr-link-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-web-link, php-symfony
php-psr-log-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-console, php-symfony-http-kernel, php-symfony
php-psr-log-implementation (= 3.0.0)
виртуален пакет, предлаган от php-monolog
php-psr-simple-cache-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony, php-symfony-cache
php-readline
виртуален пакет, предлаган от php8.3-readline
php-shmop
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-simplexml
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php-snmp
виртуален пакет, предлаган от php8.3-snmp
php-soap
виртуален пакет, предлаган от php8.3-soap
php-sockets
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-sqlite3
виртуален пакет, предлаган от php8.3-sqlite3
php-symfony-cache-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony, php-symfony-cache
php-symfony-event-dispatcher-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony, php-symfony-event-dispatcher
php-symfony-http-client-implementation (= 3.0)
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-http-client, php-symfony
php-symfony-service-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony, php-symfony-dependency-injection
php-symfony-translation-implementation
виртуален пакет, предлаган от php-symfony-translation, php-symfony
php-sysvmsg
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-sysvsem
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-sysvshm
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-tidy
виртуален пакет, предлаган от php8.3-tidy
php-tokenizer
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php-xml
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php-xmlreader
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php-xmlwriter
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php-xsl
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php-zip
виртуален пакет, предлаган от php8.3-zip
php8.3-calendar
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-ctype
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-dom
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php8.3-exif
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-ffi
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-fileinfo
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-ftp
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-gettext
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-iconv
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-json
виртуален пакет, предлаган от php8.3-cli, libphp8.3-embed, php8.3-fpm, php8.3-cgi, libapache2-mod-php8.3, php8.3-phpdbg
php8.3-mysqli
виртуален пакет, предлаган от php8.3-mysql
php8.3-mysqlnd
виртуален пакет, предлаган от php8.3-mysql
php8.3-pdo
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-pdo-dblib
виртуален пакет, предлаган от php8.3-sybase
php8.3-pdo-firebird
виртуален пакет, предлаган от php8.3-interbase
php8.3-pdo-mysql
виртуален пакет, предлаган от php8.3-mysql
php8.3-pdo-odbc
виртуален пакет, предлаган от php8.3-odbc
php8.3-pdo-pgsql
виртуален пакет, предлаган от php8.3-pgsql
php8.3-pdo-sqlite
виртуален пакет, предлаган от php8.3-sqlite3
php8.3-phar
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-posix
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-shmop
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-simplexml
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php8.3-sockets
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-sysvmsg
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-sysvsem
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-sysvshm
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-tokenizer
виртуален пакет, предлаган от php8.3-common
php8.3-xmlreader
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php8.3-xmlwriter
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
php8.3-xsl (8.3.0-1)
XSL module for PHP (dummy)
php8.3-xsl
виртуален пакет, предлаган от php8.3-xml
phpapi-20230831
виртуален пакет, предлаган от libphp8.3-embed, php8.3-cli, php8.3-phpdbg, libapache2-mod-php8.3, php8.3-cgi, php8.3-fpm
phpunit-php-code-coverage (= 10.1.9+dfsg-1)
виртуален пакет, предлаган от php-codecoverage
pinentry
виртуален пакет, предлаган от mew-bin, mew-beta-bin
pkg-config (= 1.8.1-2)
виртуален пакет, предлаган от pkgconf
podlators-perl (= 5.01)
виртуален пакет, предлаган от perl
polkit-1-auth-agent
виртуален пакет, предлаган от gnome-shell
postscript-viewer
виртуален пакет, предлаган от gv
python-clang-x.y
виртуален пакет, предлаган от python3-clang-17, python3-clang-18, python3-clang-16
python-django-common
виртуален пакет, предлаган от python3-django
python-htseq
виртуален пакет, предлаган от python3-htseq
python-icinga2
виртуален пакет, предлаган от icinga2-common
python3-fido2-api (= 1.1)
виртуален пакет, предлаган от python3-fido2
python3-lldb-x.y
виртуален пакет, предлаган от python3-lldb-18, python3-lldb-16
python3-mercurial
виртуален пакет, предлаган от mercurial
python3-simtk
виртуален пакет, предлаган от python3-openmm
qemu-keymaps
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-data
qemu-kvm (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-arm, qemu-system-misc, qemu-system-x86, qemu-system-ppc
qemu-skiboot
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-data
qemu-slof
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-data
qemu-system-aarch64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-arm
qemu-system-alpha (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-amd64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-x86
qemu-system-any (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-sparc, qemu-system-ppc, qemu-system-mips, qemu-system-misc, qemu-system-arm, qemu-system-x86
qemu-system-arm (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-arm
qemu-system-arm64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-arm
qemu-system-armel (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-arm
qemu-system-armhf (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-arm
qemu-system-avr (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-cris (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-hppa (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-i386 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-x86
qemu-system-loong64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-loongarch64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-m68k (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-microblaze (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-microblazeel (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-mips (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-mips
qemu-system-mips64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-mips
qemu-system-mips64el (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-mips
qemu-system-mipsel (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-mips
qemu-system-nios2 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-or1k (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-powerpc (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-ppc
qemu-system-ppc (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-ppc
qemu-system-ppc64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-ppc
qemu-system-ppc64el (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-ppc
qemu-system-ppc64le (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-ppc
qemu-system-riscv32 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-riscv64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-rx (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-s390x (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-sh4 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-sh4eb (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-sparc (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-sparc
qemu-system-sparc64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-sparc
qemu-system-tricore (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-x86-64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-x86
qemu-system-xtensa (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-system-xtensaeb (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-misc
qemu-user-binfmt (1:8.2.0~rc2+ds-1)
QEMU user mode binfmt registration for qemu-user
qemu-user-binfmt
виртуален пакет, предлаган от qemu-user-static
qt6-base-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6core6
qt6-declarative-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6qml6
qt6-designer-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6designer6
qt6-help-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6help6
qt6-jsonrpc-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6jsonrpc6
qt6-languageserver-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6languageserver6
qt6-shadertools-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6shadertools6
qt6-uitools-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6uitools6
qt6-waylandclient-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6waylandclient6
qt6-waylandcompositor-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6waylandcompositor6
qt6-webengine-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6webenginecore6
qt6-websockets-private-abi (= 6.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libqt6websockets6
qtbase-abi-5-15-11
виртуален пакет, предлаган от libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-15-11
виртуален пакет, предлаган от libqt5qml5
raku-api-2023.06+2ed40e2f
виртуален пакет, предлаган от rakudo
rdoc
виртуален пакет, предлаган от ruby
rgrep
виртуален пакет, предлаган от grep
ruby-abbrev (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-aws-sdk-core (= 2.9.32-2)
виртуален пакет, предлаган от ruby-aws-sdk
ruby-aws-sdk-resources (= 2.9.32-2)
виртуален пакет, предлаган от ruby-aws-sdk
ruby-base64 (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-benchmark (= 0.2.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-bigdecimal (= 3.1.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-cgi (= 0.3.6)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-csv (= 3.2.6)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-date (= 3.3.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-debug (= 1.7.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-delegate (= 0.3.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-did-you-mean (= 1.6.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-digest (= 3.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-drb (= 2.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-english (= 0.7.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-erb (= 4.0.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-error-highlight (= 0.5.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-etc (= 1.4.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-fcntl (= 1.0.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-fiddle (= 1.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-fileutils (= 1.7.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-find (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-forwardable (= 1.3.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-getoptlong (= 0.2.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-io-console (= 0.6.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-io-nonblock (= 0.2.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-io-wait (= 0.3.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-ipaddr (= 1.2.5)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-irb (= 1.6.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-json (= 2.6.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-logger (= 1.5.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-matrix (= 0.4.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-minitest (= 5.16.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-mutex-m (= 0.1.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-net-ftp (= 0.2.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-net-http (= 0.3.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-net-imap (= 0.3.4)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-net-pop (= 0.1.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-net-protocol (= 0.2.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-net-smtp (= 0.3.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-nkf (= 0.1.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-observer (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-open-uri (= 0.3.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-open3 (= 0.1.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-openssl (= 3.1.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-optparse (= 0.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-ostruct (= 0.5.5)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-pathname (= 0.2.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-power-assert (= 2.0.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-pp (= 0.4.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-prettyprint (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-prime (= 0.1.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-pstore (= 0.1.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-psych (= 5.0.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-racc (= 1.6.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-rails (= 5.2.6)
виртуален пакет, предлаган от diaspora
ruby-railties (= 5.2.6)
виртуален пакет, предлаган от diaspora
ruby-rbs (= 2.8.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-rdoc (= 6.5.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-readline (= 0.0.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-readline-ext (= 0.1.5)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-reline (= 0.3.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-resolv (= 0.2.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-resolv-replace (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-rexml (= 3.2.5)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-rinda (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-rss (= 0.2.9)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-securerandom (= 0.2.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-set (= 1.0.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-shellwords (= 0.1.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-singleton (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-stringio (= 3.0.4)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-strscan (= 3.0.5)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-syntax-suggest (= 1.0.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-syslog (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-tempfile (= 0.1.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-test-unit (= 3.5.7)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-time (= 0.2.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-timeout (= 0.3.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-tmpdir (= 0.1.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-tsort (= 0.1.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-typeprof (= 0.21.3)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-un (= 0.2.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-uri (= 0.12.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-weakref (= 0.1.2)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-yaml (= 0.2.1)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
ruby-zlib (= 3.0.0)
виртуален пакет, предлаган от libruby3.2
rubygems
виртуален пакет, предлаган от ruby
scalapack-mpich-test
виртуален пакет, предлаган от scalapack-mpi-test
sgabios
виртуален пакет, предлаган от qemu-system-data
slapd-smbk5pwd (2.6.6+dfsg-1~exp2)
transitional package for slapd-contrib
slapd-smbk5pwd
виртуален пакет, предлаган от slapd-contrib
sudo (1.9.15p2-1)
Provide limited super user privileges to specific users
sudo
виртуален пакет, предлаган от sudo-ldap
tcldoc
виртуален пакет, предлаган от tcl8.7-doc, tcl9.0-doc
tclsh
виртуален пакет, предлаган от tcl
time-daemon
виртуален пакет, предлаган от chrony
tkdoc
виртуален пакет, предлаган от tk8.7-doc
ttf-opensymbol
виртуален пакет, предлаган от fonts-opensymbol
va-driver
виртуален пакет, предлаган от mesa-va-drivers
vdpau-driver
виртуален пакет, предлаган от mesa-vdpau-drivers, nvidia-vdpau-driver
vulkan-icd
виртуален пакет, предлаган от mesa-vulkan-drivers, nvidia-vulkan-icd
wicd-client
виртуален пакет, предлаган от wicd-cli, wicd-gtk, wicd-curses
wish
виртуален пакет, предлаган от tk
x-session-manager
виртуален пакет, предлаган от ukui-session-manager, xfce4-session
x-window-manager
виртуален пакет, предлаган от amiwm, mutter, sawfish, ukwm
xdg-desktop-portal-backend (= 1.7.1)
виртуален пакет, предлаган от xdg-desktop-portal-gnome
xfce-keyboard-shortcuts
виртуален пакет, предлаган от libxfce4ui-common
xorg-driver-video
виртуален пакет, предлаган от xserver-xorg-video-nvidia
xpdf-utils
виртуален пакет, предлаган от poppler-utils
xserver-xorg-video-nvidia-any
виртуален пакет, предлаган от xserver-xorg-video-nvidia
zephyr-server (3.1.2-3)
Project Athena's notification service - non-Kerberos server
zephyr-server
виртуален пакет, предлаган от zephyr-server-krb5
zfs-modules
виртуален пакет, предлаган от zfs-dkms
zfsutils
виртуален пакет, предлаган от zfsutils-linux