Списък на файловете в пакета libpolyml11 в experimental, архитектура ia64

/usr/lib/ia64-linux-gnu/libpolyml.so.11
/usr/lib/ia64-linux-gnu/libpolyml.so.11.0.0
/usr/share/doc/libpolyml11/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpolyml11/copyright