Списък на файловете в пакета default-jdk-doc в experimental, архитектура armhf

/usr/share/doc/default-jdk-doc/api
/usr/share/doc/default-jdk-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/default-jdk-doc/copyright
/usr/share/doc/default-jre-headless/api
/usr/share/lintian/overrides/default-jdk-doc