Списък на файловете в пакета teseq в buster, архитектура mipsel

/usr/bin/reseq
/usr/bin/teseq
/usr/share/doc/teseq/README
/usr/share/doc/teseq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/teseq/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/teseq/changelog.gz
/usr/share/doc/teseq/copyright
/usr/share/info/teseq.info.gz
/usr/share/man/man1/reseq.1.gz
/usr/share/man/man1/teseq.1.gz